Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-03-18 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-12 10:55

En patient som fallit i samband med träningspass söker vårdcentral för ett intyg om inställd resa. Vid undersökning kan patienten belasta benet men smärtpåverkad. Intyg skrivs men ingen planering görs gällande uppföljning. Patienten söker först 6 veckor senare sjukgymnast som noterar utebliven förbättring och patienten röntgas. En fraktur uppdagas och patienten opereras.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Utredningen visar på behov av tydligare information till patienten gällande förväntad läktid samt när man åter ska vända sig till vårdcentralen vid utebliven förbättring. Ärendet har även tagits upp som typfall för när lågenergivåld kan ge skelettskador, samt vikten av uppföljning när förloppet med läkning avviker från det förväntade.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontakperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021