Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patient som opererades för inkontinens med TVT-operation 2001. Patienten har haft besvär de senaste 10 åren på grund av sitt TVT-band. Det har gett henne obehag i nedre delen av buken, buksmärtor, trötthet. återkommande infektioner och abscessbildningar som i sin tur har påverkat hennes allmäntillstånd, sociala liv och arbetsliv. Patienten har varit inneliggande på grund av allvarliga abscessbehandlingar. Först våren 2019 ser kliniken att man har missad att behandla en sällsynt bakterie. Patienten är nu under långtidsbehandling med antibiotika.

Internutredning

En internutredning visar att kliniken har missat att behandla för en sällsynt bakterie som inte är synbar på vanliga odlingar och enbart kan ses vid mikroskopisk undersökning av material från infektionsområdet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2021