Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-04-28 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-12 16:16

Äldre patient med akutbehov av operation på grund av bråck transporteras mellan regionens olika sjukhus för att få till den aktuella operationen. Patienten blev opererat med gott resulta., Men riskfyllt för en äldre patient med  behov av en operation att förflyttas mellan flera sjukhus innan åtgärd utförs.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar brister i planering och resurser på flera håll. Omfattande intensiv vård, operationsutrymme samt ambulansresurser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021