Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-03-05 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-12 10:32

Patienten söker på akuten för smärta och svullnad i ljumske. Prover tas som visar bland annat på ett högt blodsocker, ketoner i urinen och blod i urinen. Patienten skickades hem samma dag med  remiss om standardiserat vårdförlopp till urologen i Trelleborg för utredning om blod i urinen. Remiss skickas till kirurgen gällande ljumskbråck samt remiss till vårdcentral i Trelleborg för nyupptäckt diabetes. Man missar att akut sätta in behandling för diabetes.

Internutredning

En internutredning är gjord som visar hur viktigt det är att följa rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021