Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patient som opereras för en cysta på äggstocken. I samband med operationen får patienten en skada på urinledaren. Patienten opereras om med ett gott resultat.

Internutredning

En internutredning visar att det är viktigt att inhämta hjälp vid försvårande omständigheter samt att kartlägga anatomi optimalt vid en operation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021