Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-02-03 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-12 08:41

Patienten sökte på akutmottagningen, datortomografi buk utfördes akut. Det ses en retad blindtarm samt två mindre förändringar i levern. Man missar att beställa en uppföljning. Två månader senare görs ny undersökning som visar att förändringar kvarstår – lite större. Man gör en bedömning att det inte går att operera. Tveksamt ifall fördröjningen har försämrat behandlingsmöjligheterna.

Internutredning

En internutredning är gjord. Den visar hur viktigt det är att säkerställa planerade uppföljningar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021