Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-15 09:40

Vårdcentral i södra länsdelen

Vårdnadshavare söker i april 2020 Vårdcentralsjouren i söder angående sitt 4-åriga barn. Vid läkarbesöket diagnostiserar man njurbäckeninflammation men väljer antibiotika som inte har effekt vid denna typ av infektion. Nästa dag söker vårdnadshavare barnakuten och barnet får adekvat behandling.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd behandling av njurbäckeninflammation vilket hos barn kan medföra risk för njurskada.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutin kring behandling av njurbäckeninflammation hos barn har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021