Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-12-17 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-15 11:51

Vid tillsyn av en patient som uppträtt förvirrat på vårdavdelning hittas patienten avliden. Ett fönster har öppnats och patienten har ramlat ned och trots försök till livräddande insatser gick det inte att rädda patientens liv.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Översyn av rutiner vid överflyttning av patienter med förvirring är genomförda. Samtliga fönster och dörrar har gåtts igenom så att de inte ska gå att öppna på vårdavdelningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021