Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

En patient som genomgår titthålsoperation för sterilisering får i samband med operationen en tarmskada. Tarmskadan diagnosticeras på kvällen och patienten opereras för detta.

Internutredning

En internutredning visar att även om man följer rutiner finns risker vid operation, komplikationer. Viktigt att dessa komplikationer omhändertas i tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021