Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-05-26 Närsjukvårdsområde norr

Publicerad: 2021-01-13 10:16

Anmälan avser två händelser under hösten 2019, där patienter ramlat snart efter ankomst till vårdavdelning på Lindesbergs lasarett. Vid bägge tillfällena resulterade fallet i höftfraktur.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av rutiner för bedömning av fallrisk, genomförande av fallpreventiva åtgärder, samt att befintliga rutiner efterlevs.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021