Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-01-28 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-12 08:37

Patient som genomgått en revision av vävnad i stomi på kirurgmottagningen. Blodförtunnande medel sätt inte ut. Patienten drabbas av en signifikant blödning där han sjunker i blodvärde till 75 och behöver blodtransfusion. I samband med detta en möjlig hjärninfarkt som kan ha berott på det låga blodvärdet.

Internutredning

En internutredning är gjord som visar hur viktigt det är att följa rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021