Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-15 11:38

Akutkliniken

Ärendet gäller en patient som söker Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro i augusti 2020, på grund av flera timmars obehag i bröstet. Från det att patienten registreras på Akutmottagningen tar det en timme och 45 minuter innan första EKG registreras. EKG visar pågående hjärtinfarkt, och patienten omhändertas därefter omedelbart och enligt gängse riktlinjer.

Internutredning

Verksamhetens internutredning av händelsen visar att det var en mycket hög belastning på akutmottagningen den aktuella dagen. Flera av de säkerhetsmekanismer och back-up-funktioner som fanns tillgängliga var av olika orsaker upptagna med andra prioriterade ärenden. Detta ledde sammantaget till att patientens omhändertagande försenades. Covidsituationen och den s k sållningstriage som krävdes för identifiering av potentiellt smittade patienter, kan ha bidragit till händelseförloppet.

Sedan det inträffade har arbetssättet på Akutmottagningen ändrats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021