Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-06-25 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-13 13:57

Patient utan diagnos med behov av smärtstillande injektioner. Patienter som har buk- och bröstsmärta transporteras sittandes i taxi nattetid till annat sjukhus för fortsatt utredning med ultraljud dagen efter. Detta leder till försenad diagnos och att patienten kommer fram trött och kall med smärta. Oklart om bedömning av patientens tillstånd sker inför beslut om transport till annat sjukhus.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar att man inte bör transportera patienter utan diagnos mellan sjukhusen då den kirurgiska kompetensen skiljer sig åt. Att man bör säkerställa att förflyttningen är patientsäker.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021