Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-12 09:09

Vårdcentral i södra länsdelen

En patient söker sin vårdcentral flera gånger under perioden mars till juni 2017 angående halsbesvär. Vid flera undersökningar konstaterar man sår på ena halsmandeln men bedömer att problemen är relaterade till virusinfektion eller andra orsaker som inte kräver vidare utredning. Först i augusti 2017 remitteras patienten till öron-näsa-hals-kliniken där elakartad förändring på ena halsmandeln konstateras.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd behandling av elakartad förändring i munhålan, vilket i sin tur resulterat i försämrad möjlighet att bota sjukdomen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutiner angående utredning av sår som inte läker i munhålan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebro och söders patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021