Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ätstörningsmottagningen Örebro

Mottagningen vänder sig till dig med ätstörningsproblematik av typ anorexi, bulimi, hetsätningsstörning eller annan ätstörningsdiagnos.

Vi erbjuder behandling i form av stödjande och/eller bearbetande samtal, individuellt eller i grupp.

Telefonnummer

019-602 28 87

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-10:00

Måndag-Fredag 13:00-14:30

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:30

Besöksadress

Eriksbergsgatan 4, Örebro

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Så söker du vård hos oss

Det finns olika sätt att komma till vår mottagning. Vanligast är via en remiss från din vårdcentral. Du kan även göra en egen vårdbegäran, ringa oss eller kontakta oss via vår e-tjänst. 

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid ditt besök hos oss.

En behandling på ätstörningsenheten kan delas in i tre steg:

1. Bedömning

En bedömning omfattar vanligtvis tre besök. Vid första besöket kommer vi att be dig berätta om hur din vardag ser ut och hur dina problem med ätandet påverkar dig i vardagen. Om du är under 18 år kallas du tillsammans med vårdnadshavare som i regel är med vid första samtalet.

Vid andra besöket genomför vi en diagnostisk intervju och du kommer att få fylla i några självskattningsformulär. Under besöket görs även en kroppslig undersökning med kontroll av vikt, puls och blodtryck och du får med dig provtagningsremisser för blodprovstagning. Sjuksköterskan pratar även med dig om din hälsa, kroppsliga symtom, tandhälsa, alkohol och droger. Om du är under 18 år kommer vi att genomföra en separat intervju med din vårdnadshavare som också får ett rådgivande och stödjande samtal.

Vid tredje besöket avslutas bedömningen med ett återföringssamtal där vi tillsammans sammanfattar den information som har kommit fram och din eventuella ätstörningsdiagnos. Vi diskuterar om du har behov av en fortsatt behandlingskontakt och hur den ska utformas. Om du är under 18 år deltar i regel vårdnadshavare vid återföringssamtalet.

2. Behandling

Basen i vår behandling är rådgivande, konsulterande eller psykoterapeutiska samtal. Vi jobbar utifrån fyra väl beforskade psykoterapeutiska behandlingsmetoder:

 • familjebaserad behandling
 • kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp för patienter med hetsätning
 • kognitiv beteendeterapi (KBT) individuellt
 • interpersonell psykoterapi (IPT)

Som ett komplement erbjuder vi vid behov:

 • måltidsträning i grupp eller individuellt
 • olika kroppsinriktade behandlingar
 • medicinska bedömningar och uppföljningar
 • aktivitetsbedömning och/eller färdighetsträning hos arbetsterapeut
 • psykoterapeutiska insatser i grupp eller individuellt (utifrån behov)

3. Uppföljning och utvärdering

Efter påbörjad behandling upprättar du tillsammans med din ansvariga behandlare en vårdplan. I vårdplanen framgår det vilka insatser som planeras och vilka målsättningar du har med behandlingen. Denna vårdplan följer vi kontinuerligt upp under behandlingstiden och justeringar görs vid behov. 

Registrering i kvalitetsregister

Vi deltar i kvalitetsregistret RIKSÄT. Om du inte samtycker till att medverka i kvalitetsregistret meddelar du oss det vid ditt besök.

Information om kvalitetsregistret RIKSÄT

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

 • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
 • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.