Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ätstörningsmottagningen Örebro

Mottagningen vänder sig till dig med ätstörningsproblematik av typ anorexi, bulimi, hetsätningsstörning eller annan ätstörningsdiagnos.

Vi erbjuder behandling i form av stödjande och/eller bearbetande samtal, individuellt eller i grupp.

Telefonnummer

019-602 28 87

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-10:00

Måndag-Fredag 13:00-14:30

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:30

Besöksadress

Eriksbergsgatan 4, Örebro

Enkelt hemmatest kan avslöja förstadier till tarmcancer

Sedan 2021 får boende i Örebro län mellan 60-70 år erbjudande om att göra ett självtest som kan upptäcka förstadier till tjock- och ändtarmscancer - en av de vanligaste cancerformerna.

Läs mer

Så söker du vård hos oss

Det finns olika sätt att komma till vår mottagning. Vanligast är via en remiss från din vårdcentral. Du kan även göra en egen vårdbegäran, ringa oss eller kontakta oss via vår e-tjänst. 

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid ditt besök hos oss.

En behandling på ätstörningsenheten kan delas in i tre steg:

1. Bedömning

En bedömning omfattar vanligtvis tre besök. Vid första besöket kommer vi att be dig berätta om hur din vardag ser ut och hur dina problem med ätandet påverkar dig i vardagen. Om du är under 18 år kallas du tillsammans med vårdnadshavare som i regel är med vid första samtalet.

Vid andra besöket genomför vi en diagnostisk intervju och du kommer att få fylla i några självskattningsformulär. Under besöket görs även en kroppslig undersökning med kontroll av vikt, puls och blodtryck och du får med dig provtagningsremisser för blodprovstagning. Sjuksköterskan pratar även med dig om din hälsa, kroppsliga symtom, tandhälsa, alkohol och droger. Om du är under 18 år kommer vi att genomföra en separat intervju med din vårdnadshavare som också får ett rådgivande och stödjande samtal.

Vid tredje besöket avslutas bedömningen med ett återföringssamtal där vi tillsammans sammanfattar den information som har kommit fram och din eventuella ätstörningsdiagnos. Vi diskuterar om du har behov av en fortsatt behandlingskontakt och hur den ska utformas. Om du är under 18 år deltar i regel vårdnadshavare vid återföringssamtalet.

2. Behandling

Basen i vår behandling är rådgivande, konsulterande eller psykoterapeutiska samtal. Vi jobbar utifrån fyra väl beforskade psykoterapeutiska behandlingsmetoder:

  • familjebaserad behandling
  • kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp för patienter med hetsätning
  • kognitiv beteendeterapi (KBT) individuellt
  • interpersonell psykoterapi (IPT)

Som ett komplement erbjuder vi vid behov:

  • måltidsträning i grupp eller individuellt
  • olika kroppsinriktade behandlingar
  • medicinska bedömningar och uppföljningar
  • aktivitetsbedömning och/eller färdighetsträning hos arbetsterapeut
  • psykoterapeutiska insatser i grupp eller individuellt (utifrån behov)

3. Uppföljning och utvärdering

Efter påbörjad behandling upprättar du tillsammans med din ansvariga behandlare en vårdplan. I vårdplanen framgår det vilka insatser som planeras och vilka målsättningar du har med behandlingen. Denna vårdplan följer vi kontinuerligt upp under behandlingstiden och justeringar görs vid behov. 

Registrering i kvalitetsregister

Vi deltar i kvalitetsregistret RIKSÄT. Om du inte samtycker till att medverka i kvalitetsregistret meddelar du oss det vid ditt besök.

Information om kvalitetsregistret RIKSÄT

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)