Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård BUP Örebro

Mottagningen är en öppenvårdsmottagning för dig som har en pågående kontakt med bup. På mottagningen diagnostiserar och behandlar vi barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen har ett nära samarbete med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård.

Du som söker vård för ett nytt besvär är välkommen att höra av dig till Första kontaktakten psykisk ohälsa barn och unga.

Telefonnummer

019-602 57 00

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:30

Texttelefon

020-60 06 50

Besöksadress

Änggatan 17, vån 4 Örebro

Ta del av din journal digitalt

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. Du kan förbereda dig inför ditt besök i vården eller läsa i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Här kan du läsa mer om inloggning på 1177.se för dig som är mellan 13-17 år.

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Så söker du vård hos oss

Till vår mottagning kan du komma efter en första bedömning på Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga.

Information om neuropsykiatrisk utredning av barn och ungdomar

På 1177.se finns information om neuropsykiatrisk utredning av barn och tonåringar. Länken går till den del i texten som specifikt handlar om utredning av barn och ungdomar. På Region Stockholms webb (bup.se) kan du se en film om hur en utredning går till.

Aktuella väntetider

Väntetiden för neuropsykiatrisk utredning på bup i Region Örebro län är för närvarande cirka 11-12 månader. 

Behov av stöd under väntetiden

Om man under väntetiden till utredning mår dåligt, till exempel känner sig nedstämd eller känner sig orolig, är det viktigt att söka stöd.

 • Råd och stöd under väntetiden - kontakta Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga.
 • Vid akut oro för barnets mående ring bups akuttelefon 019-602 58 10.
 • Föräldrastöd - kontakta socialtjänsten i er kommun.
 • Skolfrågor - kontakta skolverkets upplysningstjänst.

På riksförbundet Attention:s webb kan du läsa mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Körkortsintyg

Det finns vissa sjukdomar och medicinska förhållanden som gör att Transportstyrelsen kan kräva att du skickar in ett särskilt läkarintyg.

Läs mer om körkortsintyg

 • Intyg för tillfällig föräldrapenning: Inom en månad.
 • Intyg om vårdbidrag: Inom en månad.
 • Intyg för aktivitetsersättning/LOH: Inom en månad efter avslutad utredning.

Ett digitalt vårdbesök är ett komplement till fysiska besök. Om ditt vårdbesök kommer att ske digitalt kommer du att få information om det i god tid innan ditt besök.  

Så här går ett digitalt vårdbesök till

 1. Ladda ner appen "Digital mottagning Region Örebro län" från App Store eller Google play.
 2. Välj "Mina ärenden" och fyll i dina uppgifter under "Min profil".
 3. Under ingången loggar du sedan in säkert med ditt mobila BankID.
 4. Välj aktuellt besök och invänta att vårdgivaren startar det digitala vårdbesöket.

Du får en påminnelse via sms i god tid innan ditt bokade besök. 

Det är hälso- och sjukvården som bokar teckenspråkstolk till det digitala vårdmötet.

Film om Digitalt vårdmöte med teckenspråkstolk

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Innan vi startar en behandling görs en utredning. Utredningen ger ett underlag till vilken behandling som ska göras och kan även leda fram till en diagnos. 

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

 • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
 • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.