Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

På barnavårdscentralen, BVC, följer vi ditt barns utveckling, erbjuder stöd i att vara förälder och hjälper till med frågor om ditt barns hälsa.

Den första kontakten med oss får du oftast någon vecka efter ni kommit hem från BB. Kontakten med oss fortsätter sedan fram tills barnet börjar i förskoleklass.

Vi undersöker ditt barns hälsa och vaccinerar för att förebygga och upptäcka sjukdomar. Det är kostnadsfritt och frivilligt att besöka BVC. Vi kallar ditt barn till regelbundna kontroller. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om ditt barns hälsa eller utveckling.

Om ditt barn är sjukt eller har skadat sig

Om ditt barn är sjukt eller har skadat sig ska du i första hand ringa vårdcentralens rådgivning och tidsbokning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 augusti 2022