Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Överviktsenheten Örebro

Överviktsenheten är ett länsövergripande kunskapscentrum. På enheten bedriver vi forskning om behandling vid sjukdomen obesitas hos vuxna. Enheten erbjuder utbildningar och stöd till vårdgivare och behandlare. Vårt team består av läkare, psykolog, dietist, sjukgymnast och sjuksköterska.

Besöksadress

Järnvägsgatan 16B, Örebro

Vägbeskrivning

Järnvägsgatan 16B
Entré

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Överviktsenheten - ett kunskapscentrum för Region Örebro län och kommunerna i länet. 

Om du har sjukdomen obesitas (fetma) och behöver hjälp - kontakta din vårdcentral.

Här hittar du information om det gäller barn och ungdomar (1177.se)

Se inspelning från föreläsningen "Varför är det så lätt att bli tung"

Att leva med en stor kropp behöver inte betyda att man får hälsoproblem eller begränsningar i livet. Men för många leder det till svåra hälsoproblem, sjukdomar och sänkt livskvalitet. Då har man sjukdomen obesitas, som också kallas fetma. Obesitas är när fettvävnaden i kroppen försämrar hälsan.

Det är viktigt att tidigt upptäcka sjukdomar som har samband med obesitas. I första hand kontaktar man sin vårdcentral. Där görs en basutredning som innefattar ett samtal om din hälsa och din viktutveckling. Man tar även blodprover, blodtryck och vikt.

Mer information om övervikt och fetma hos vuxna finns här (1177.se)

Besöksadress
Järnvägsgatan 16B

Postadress
Medicinmottagning 5/
Överviktsenheten
Järnvägsgatan 16 B
703 62 Örebro

Telefon

019-6026635

 

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb