Region Örebo county Region Örebo county
Search

För pedagoger

Vi hjälper dig som vill arbeta med filmpedagogik i förskolan, skolan och kulturskolan.

Syftet med filmpedagogik är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

Filmpedagogisk verksamhet gör barn och unga "medievetna" och är ett viktigt demokratiarbete. Det innebär fokus på tre kompetenser: den kulturella, den kreativa och den kritiska. Praktiskt handlar det om att ge barn möjlighet att se, att göra och att förstå filmens språk och roll i samhället.

Film i Örebro län - din filmpedagogiska resurs

 • Vi förmedlar regionala filmpedagoger
 • Lånar ut utrustning till filmpedagogiska projekt
 • Hjälper kommuner med ansökningar för Stöd till Filmkulturell verksamhet (Svenska Filminstitutet) och Skapande skola
 • Tipsar om aktuella skolbiofilmer, rättigheter och filmhandledningar
 • Sprider goda exempel, bygger nätverk och bidrar till möjligheter för filmpedagogisk fortbildning för regionens pedagoger i nära samarbete med Region Uppsala och Region Sörmland
 • Subventionerar besök på nationella film- och mediepedagogiska forum

Vill du komma igång med ett filmpedagogiskt arbete i klassrummet?

KulturKraft - länets utbudskatalog

Flera av de filmare/filmpedagoger vi förmedlar hittar du och kan boka direkt via Region Örebro läns webbportal KulturKraft.

Läs mer om KulturKraft och länets utbudskatalog

Kontakta oss för tips

Du kan naturligtvis även kontakta Film i Örebro län så hjälper vi till att hitta en filmpedagog som kan komma till er och hjälpa till med det praktiska.

Kontakta Film i Örebro län

Lärarfortbildning

Utifrån era behov kan vi även sätta samman lärarfortbildningar för att stärka pedagogernas möjligheter att undervisa med hjälp av filmmediet.

Skolbio innebär att barn och unga ser film på sin lokala biograf under skoltid. Skolbioverksamhet har bedrivits i Sverige ända sedan slutet av 1910-talet.

Finns det ingen skolbio i din kommun? Kontakta oss så hjälper vi gärna till att hitta ett alternativ som passar er.

Stöd från Svenska Filminstitutet

Hos Svenska Filminstitutet kan kommuner och skolor/kulturskolor söka "Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga".

Syftet med stödet är att ge barn och ungdomar i hela landet möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Sök stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom hos Svenska Filminstitutet

En del av uppdraget är att stärka arbetet med film för barn och unga i skolan och på fritiden genom bland annat skolbio och film som pedagogiskt verktyg. Andra delar handlar om att stötta biograf- och visningsverksamhet och att ge stöd till filmutveckling i länet. Filmutveckling innebär att dels stötta nya filmare, dels stärka den professionella filmproduktionen med olika former av stödstrukturer samt genom kompetensutveckling.

Från och med 2022 har den filmfrämjande verksamheten i uppdrag att stärka den professionella filmbranschen i länet genom sökbara utvecklingsstöd för långfilm och tv-serieproduktion som främst riktar sig till filmbolag från länet. För större satsningar i länet och för att skapa en mer livskraftig och hållbar filmbransch behövs sökbara medel för samproduktion samt på sikt filmkommissionärverksamhet.

Det regionala uppdraget är att

 • stärka den kulturella infrastrukturen inom filmområdet i Örebro län
 • främja barn och ungas möjlighet att använda film som pedagogiskt instrument, uppleva film som konstform och prova på film som personligt uttrycksmedel
 • ge unga och nya filmare möjlighet att på fritiden vidareutveckla sina skapande förmågor inom film genom exempelvis nätverk, fortbildning, tekniktillgång och ekonomiskt stöd
 • arbeta för att länets invånare ska ha nära till filmkulturella upplevelser på privata, kommunala och föreningsdrivna biografer och andra platser genom fristående arrangörer
 • främja regional filmproduktion och professionella filmares förutsättningar att verka i hela länet
 • genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av film i länet.

Contacts

Kristoffer Pettersson

Utvecklingsledare: Film (barn och unga)

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 28, 2023