Region Örebo county Region Örebo county
Search

För filmare

Vi ger dig stöd hela vägen från manus till färdig film. Oavsett erfarenhet hjälper vi dig att utvecklas som filmare i Örebroregionen.

Film i Örebro län erbjuder coachning, lån av teknik och ekonomiska stöd. Du kan också få stöd genom att hitta likasinnade i nätverk, på festivaler och på utbildningar. 

Syftet med verksamheten är att Örebroregionen ska vara en plats där du kan utvecklas inom alla delar ev en filmproduktion, från idé till inspelning och distribution.

Filmfrukost – mötesplats för kreatörer med filmen i fokus

Filmfrukost är för dig som har ett särskilt intresse för filmskapande, oavsett ålder eller erfarenhet. Här möter du andra likasinnade och får tips, idéer, inspiration och en god start på dagen. För som de säger: Filmfrukosten är dagens viktigaste mål.

Filmfrukostar arrangeras ett par gånger per termin och annonseras på Film i Örebro läns och Örebro Filmförenings sociala mediekanaler.

Filmfestivaler

Möt andra filmare på våra festivaler Kick Filmfestival och Noomaraton

Kurser och arrangemang

Under året arrangeras också fristående visningsarrangemang, kurser och mötesplatser där filmare kan knyta kontakter, fortbildas och inspireras. Dessa arrangemang får du reda på genom att följa Film i Örebro län på sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Kick Filmfestival

Har du gjort en film under något av de senaste två åren kan du visa upp den på länets egna filmfestival. Här finns visningsklasser för alla åldrar.

Du som är mellan 16–26 år gammal kan via Kick även kvalificera din film vidare till Novemberfestivalen – SM i ung svensk film.

Kick arrangeras av Örebro Filmförening i samarbete med studieförbundet Bilda och Region Örebro län. Kick ersätter tidigare års Örebro Short Film Fest.

Kick Filmfestival

Noomaraton

Vill du utmana dig själv i filmskapande? Du kanske redan är inbiten filmare, eller så vill du bara testa på att göra film under en helg tillsammans med kompisar. Då är Noomaraton för dig. Tävlingen där hela landet gör film på 24 timmar. Det enda du får veta är: ett tema, tre platser och tre föremål som alla ska vara med i den färdiga filmen.

Noomaraton

En del av uppdraget är att stärka arbetet med film för barn och unga i skolan och på fritiden genom bland annat skolbio och film som pedagogiskt verktyg. Andra delar handlar om att stötta biograf- och visningsverksamhet och att ge stöd till filmutveckling i länet. Filmutveckling innebär att dels stötta nya filmare, dels stärka den professionella filmproduktionen med olika former av stödstrukturer samt genom kompetensutveckling.

Från och med 2022 har den filmfrämjande verksamheten i uppdrag att stärka den professionella filmbranschen i länet genom sökbara utvecklingsstöd för långfilm och tv-serieproduktion som främst riktar sig till filmbolag från länet. För större satsningar i länet och för att skapa en mer livskraftig och hållbar filmbransch behövs sökbara medel för samproduktion samt på sikt filmkommissionärverksamhet.

Det regionala uppdraget är att

  • stärka den kulturella infrastrukturen inom filmområdet i Örebro län
  • främja barn och ungas möjlighet att använda film som pedagogiskt instrument, uppleva film som konstform och prova på film som personligt uttrycksmedel
  • ge unga och nya filmare möjlighet att på fritiden vidareutveckla sina skapande förmågor inom film genom exempelvis nätverk, fortbildning, tekniktillgång och ekonomiskt stöd
  • arbeta för att länets invånare ska ha nära till filmkulturella upplevelser på privata, kommunala och föreningsdrivna biografer och andra platser genom fristående arrangörer
  • främja regional filmproduktion och professionella filmares förutsättningar att verka i hela länet
  • genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av film i länet.

Contacts

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 28, 2023