Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sjukgymnastik/fysioterapi

Personal och patienter på sjukgymnastiken

Sjukgymnastiken är en del av Paramedicinska enheten. Vi är åtta sjukgymnaster/fysioterapeuter och fem rehabiliteringsassistenter. På Lindesbergs lasarett finns det tillgång till sjukgymnaster/fysioterapeuter på alla vårdavdelningar.

Viss specialiserad öppenvård bedrivs enskilt eller i grupp för patienter med olika hjärtsjukdomar och smärttillstånd samt amputerade patienter.

Kirurgiska kliniken

Sjukgymnasten/fysioterapeuten träffar patienter som genomgått kirurgiska ingrepp, patienter med olika cancerformer samt patienter under palliativ vård.  

Intensivvårdsavdelning

Sjukgymnast/fysioterapeut tjänstgör också på intensivvårdsavdelningen där de mest vårdkrävande patienterna från lasarettets alla avdelningar ligger. Sjukgymnast/fysioterapeut medverkar där med att påbörja den tidiga rehabiliteringen med underhåll av rörelse, tidig mobilisering och andningsvård.

Kliniken för medicin och geriatrik

Inom kliniken finns avdelning 1 som i sin tur är uppdelad i fyra olika sektioner; stroke, kardiologi, lungmedicin/infektion samt allmän internmedicin. Här finns även öppenvårdsmottagning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter slutenvård:

 • Andningsvård
 • Mobilisering
 • Funktionsbedömning
 • Specifik träning 
 • Hjälpmedelsutprovning
 • Smärtlindring
 • Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
 • Förskrivning av FaR (Fysisk Aktivitet på Recept)
 • Vid behov delta vid patientens utskrivningsplanering

Huvudsakliga arbetsuppgifter öppenvården:

 • Kranskärlsmottagning
 • Hjärtrehabilitering
 • Rehab för benamputerade
 • Dagrehabilitering
 • Mobilt Stroketeam
 • Poliklinisk bedömning, till exempel gångtest

Kontakt

Kontakt med oss får du via vårdavdelningen eller mottagningen. Vi finns på plan 01.

Mer information:

Få mer information om fysioterapi på 1177.se


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 december 2018

Innehållsansvarig: Maria Karlsson

Publicerad av Maria Andreasson

Kontakt

Avdelningschef Maria Karlsson
Telefon: 0581 - 85 000