Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Karriärvägar inom forskning

Inom Region Örebro län har vi många medarbetare med forskarkompetens. Med ett aktivt utvecklingsarbete har vi som mål att det ska bli en ökande andel de närmaste åren.

Vi erbjuder möjligheterna

Hos oss är det naturligt att kombinera klinisk verksamhet och forskarstudier tidigt under karriären. ALF-medel finns att söka för doktorander både för läkare och övriga akademiska vårdprofessioner. Region Örebro län och Örebro universitet samverkar kring forskning och utbildning och gemensamt tagit fram ett förordnandeprogram som sträcker sig från doktorand till docent.

Tydliga karriärvägar for forskare

Efter disputation finns sökbara postdoc-förordnanden med såväl forskningstid som kompetensutveckling inom forskningsledning och ledarskap. Det finns interna anslag att söka för att finansiera sin forskning och ett brett stöd för att kunna söka externa anslag samt att planera och genomföra kliniska studier.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklas ständigt nya tjänstestrukturer för att kunna kombinera klinisk tjänstgöring med forskning. Rekryteringsmässigt är den kliniska forskningen en ledande anledning till att personer inom akademiska vårdprofessioner väljer att bli medarbetare inom vår regions hälso- och sjukvård.

Mer information om ansökning och utlysningar finns här.

Metodstöd och handledning

Arbeta med forskningsstöd inom Region Örebro län

För medarbetare inom Region Örebro län som är intresserade av att arbeta och fördjupa sin kunskap om klinisk forskning har erbjuder Region Örebro län tillsammans med Örebro universitet akademisk uppdragsuppbildningar inom klinisk forskning. Kurserna anordnas via Örebro Universitet och kan med fördel läsas individuellt eller kombineras som del i vidareutbildning med möjlighet att ansöka om magisterexamen i medicin eller omvårdnadsvetenskap.

För dig som arbetar inom regionen som sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut eller innehar motsvarande yrkesexamen med intresse att påbörja en karriär inom forskning, finns nu möjlighet att delta i regionens introduktionskurs i klinisk forskning 7,5hp.

För dig som redan jobbat en tid som forskningsstödjande personal, erbjuds kursen Klinisk forskning och prövning i praktiken 15hp.

Som forskningsstödjande medarbetare inom Region Örebro län finns även stöd att tillgå i form av ett etablerat nätverk för forskningsstödjande personal. Nätverket träffas en gång i månaden för att få ytterligare information och utrymme att diskutera olika teman, ibland kombinerat med ett studiebesök. I nätverket ingår exempelvis forskningssjuksköterskor, FoU-ansvariga, administratörer och forskningssamordnare med flera.

För mer kontakt angående ovanstående kurser samt nätverket kontakta: Anna Axelsson, Projektledare FoU-Stab.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023