Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Karriärvägar inom forskning

Inom Region Örebro län har vi många medarbetare med forskarkompetens. Med ett aktivt utvecklingsarbete har vi som mål att det ska bli en ökande andel de närmaste åren.

Tydliga karriärvägar for forskare

Hos oss är det naturligt att kombinera klinisk verksamhet och forskarstudier tidigt under karriären och en stor andel av ST-läkare är forskarstuderande. På motsvarande sätt finns tydliga doktorandspår för övriga akademiska vårdprofessioner, samtliga med målsättningen att disputation ska ske inom 10 år efter legitimation för flertalet medarbetare.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Region Örebro län och Örebro universitet arbetar i nära samverkan med forskning och utbildningsfrågor.

Möjligheter till handledd medicinsk och beteendevetenskaplig forskning finns också vid regionens forskningscentrum. 

Vi erbjuder möjligheterna

Efter disputation finns sökbara postdoc-förordnanden med såväl forskningstid som kompetensutveckling inom forskningsledning och ledarskap. Det finns interna anslag att söka för att finansiera sin forskning och ett brett stöd för att kunna söka externa anslag samt att planera och genomföra kliniska studier.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklas ständigt nya tjänstestrukturer för att kunna kombinera klinisk tjänstgöring med forskning. Rekryteringsmässigt är den kliniska forskningen en ledande anledning till att personer inom akademiska vårdprofessioner väljer att bli medarbetare inom vår regions hälso- och sjukvård.

Mer information om ansökning och utlysningar finns här.

Arbeta med forskningsstöd inom Region Örebro län

För medarbetare inom Region Örebro län som är intresserade av att lära mer om bl.a. klinisk forskning och Good clinical practice (GCP), erbjuds akademisk utbildning via Örebro Universitet.

 

För dig som arbetar inom regionen som sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut eller innehar motsvarande yrkesexamen med intresse att påbörja en karriär inom forskning, finns nu möjlighet att delta i regionens introduktionskurs i klinisk forskning 7,5hp.

För dig som redan jobbat en tid som forskningsstödjande personal, erbjuds kursen Klinisk forskning och prövning i praktiken 15hp.

Kurserna anordnas via Örebro Universitet och kan med fördel läsas individuellt eller kombineras som del i vidareutbildning med möjlighet att ansöka om magisterexamen i medicin eller omvårdnadsvetenskap.

 

Som forskningsstödjande medarbetare inom Region Örebro län finns även stöd att tillgå i form av ett etablerat nätverk för forskningsstödjande personal. Nätverket träffas en gång i månaden för att få ytterligare information och utrymme att diskutera olika teman, ibland kombinerat med ett studiebesök. I nätverket ingår exempelvis forskningssjuksköterskor, FoU-ansvariga, administratörer och forskningssamordnare med flera.

För mer kontakt angående ovanstående kurser samt nätverket kontakta: Anna Axelsson, Projektledare FoU-Stab.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2022