Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Karriärvägar inom forskning

Inom Region Örebro län har vi många medarbetare med forskarkompetens. Med ett aktivt utvecklingsarbete har vi som mål att det ska bli en ökande andel de närmaste åren.

Tydliga karriärvägar for forskare

Hos oss är det naturligt att kombinera klinisk verksamhet och forskarstudier tidigt under karriären och en stor andel av ST-läkare är forskarstuderande. På motsvarande sätt finns tydliga doktorandspår för övriga akademiska vårdprofessioner, samtliga med målsättningen att disputation ska ske inom 10 år efter legitimation för flertalet medarbetare.

Vi erbjuder möjligheterna

Efter disputation erbjuds attraktiva post-doc möjligheter med såväl forskningstid som kompetensutveckling inom forskningsledning och ledarskap. Det finns interna anslag att söka för att finansiera sin forskning och ett brett stöd för att kunna söka externa anslag samt att planera och genomföra kliniska studier.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklas ständigt nya tjänstestrukturer för att kunna kombinera klinisk tjänstgöring med forskning. Rekryteringsmässigt är den kliniska forskningen en ledande anledning till att personer inom akademiska vårdprofessioner väljer att bli medarbetare inom vår regions hälso- och sjukvård.

Arbeta med forskningsstöd inom Region Örebro län

Även som forskningsstödjande medarbetare inom Region Örebro län finns stöd att tillgå. Ett nätverk för forskningsstödjande medarbetare träffas ett par gånger per år för att diskutera kring aktuella forskningsfrågor, ibland kombinerat med ett studiebesök. I nätverket ingår exempelvis forskningssjuksköterskor, FoU-ansvariga, administratörer och forskningssamordnare med flera. 

Vilka forskartjänster erbjuder vi och när kan du söka?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2020