Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lärande i arbete - LIA

Vi erbjuder platser för dig som ska göra LIA, lärande i arbete.

Inom Region Örebro län bidrar vi till utbildningar av personal som kan möta framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk och praktisk kunskap samt aktuell forskning.

Du får en arbetsplatsförlagd utbildning i en miljö som främjar både ditt lärande och din utveckling av professionell kompetens.

Att göra din utbildning hos oss innebär att du deltar i det patientadministrativa arbetet, tränar på olika arbetsmoment och möter yrkesmässiga förebilder.

Vi strävar efter att våra yrkeshandledare ska ha tid, kompetens och intresse för att ta väl hand om dig som gör din LIA hos oss.

Mer information och kontakt

Utbildningscentrum ansvarar för samverkan runt LIA inom Region Örebro län.

Läs mer om Utbildningscentrum.

Här hittar du en kort beskrivning av vår LIA-verksamhet och kontaktpersoner/studierektor.

Vi tar emot studerande från utbildningsanordnare inom Region Örebro län. Vi har lång erfarenhet av LIA för studenter och en väl utbyggd utbildningsorganisation. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken under handledning av erfarna yrkeshandledare.

Har du frågor eller vill söka LIA-plats hos oss, kontakta LIA-samordnare.

Läs mer om utbildningar till medicinsk vårdadministratör på Yrkeshögskoleguidens webbplats.

Kontakt

LIA-samordnare

Anett Larsson

Studierektor

I första hand tar vi emot tandsköterskestudenter från Masugnen i Lindesberg. Folktandvården har samarbetsavtal med denna utbildning.
I mån av plats kan vi ta emot tandsköterskestudenter från andra utbildningar.

Kontaktperson

AnnCharlotte Wandland

Områdeskoordinator

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022