Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Inom Region Örebro län bidrar vi till utbildning av vårdpersonal som kan möta framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk och praktisk kunskap samt aktuell forskning.

Kinisk handledning, kvinnokliniken, USÖ.

Som studerande på högskole- och universitetsnivå kan du få göra din verksamhetsförlagda utbildning inom Region Örebro län. Vi samarbetar med flera universitet och högskolor.

Du får en klinisk utbildning i en miljö som främjar både ditt lärande och din utveckling av professionell kompetens. Att göra din kliniska utbildning hos oss innebär att du deltar i vårdarbetet, tränar på olika arbetsmoment och möter yrkesmässiga förebilder i våra team.

Vi strävar efter att våra yrkeshandledare ska ha tid, kompetens och intresse för att ta väl hand om dig som gör din VFU hos oss.

Mer information och kontakt 

Utbildningscentrum ansvarar för samverkan runt den verksamhetsförlagda utbildningen inom Region Örebro län.

Läs mer om Utbildningscentrum.

Här hittar du en kort beskrivning av vår VFU-verksamhet per utbildning/yrke och kontaktpersoner/studierektorer.

Vi tar emot studenter från Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och andra lärosäten. Vi har lång erfarenhet av VFU för dessa studenter och en väl utbyggd utbildningsorganisation. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av adjungerade kliniska adjunkter och yrkeshandledare.

Om du studerar på annan ort än Örebro och vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Läs mer om utbildningen på Örebro universitets webbplats.

Kontakt

Studierektor

Vi tar emot studenter från Institutionen för hälsovetenskap vid Örebro universitet och andra lärosäten. Vi har lång erfarenhet av studenter och en väl utbyggd organisation för detta. Du får omsätta teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av adjungerade kliniska adjunkter och yrkeshandledare.

Har du frågor eller vill söka plats hos oss, kontakta adjungerad klinisk adjunkt.

Kontakt

Adjungerad klinisk adjunkt

Vi tar emot studenter från Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och andra lärosäten. Vi har lång erfarenhet av VFU för dessa studenter och en väl utbyggd utbildningsorganisation. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av adjungerade kliniska adjunkter och yrkeshandledare.

Har du frågor eller vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Läs mer om utbildningen på Örebro universitets webbplats.

Kontakt

Studierektor

Payman Lihon

Röntgensjuksköterska

Vi tar emot studenter från bland annat Mälardalens högskola. Vi har lång erfarenhet av VFU för dessa studenter och en väl utbyggd utbildningsorganisation. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av yrkeshandledare.

Har du frågor eller vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Kontakt

Studierektor

Vi tar emot studenter från hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Örebro universitet. Det är ett helt nytt ettårigt utbildningsprogram som startar hösten 2021. I mån av utrymme kommer vi ibland att kunna erbjuda plats till studenter från andra lärosäten.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) kommer du att utföra under vårterminen. Då får du möjlighet omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk praktik under handledning av en kurator med god kännedom om verksamheten.

Har du frågor eller vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Läs mer om utbildningen på Örebro universitets webbplats.

Studierektor närsjukvård

Annika Sjögren

Distriktssköterska

Vi tar emot studenter från läkarprogrammet vid Örebro universitet. Vi har god erfarenhet av VFU för dessa studenter och en väl utbyggd utbildningsorganisation. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av flera förekommande yrkeskategorier inom teamet. Din placering samordnas av en utbildningsansvarig läkare på enheten.

Har du frågor eller vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Läs mer om utbildningen på Örebro universitets webbplats.

Kontakt

Studierektor primärvård

Eva Melander

Distriktsläkare

Studierektor psykiatri

Emir Martinovic

Specialistläkare

Studierektor specialiserad vård

Gabriel Sjölin

Specialistläkare

Vi tar emot studenter från psykologprogrammet vid Örebro universitet. I mån av utrymme kan vi ibland erbjuda plats till studenter från andra lärosäten. Vi har god erfarenhet av VFU för psykologstudenter och en väl utbyggd utbildningsorganisation.

Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av legitimerad psykolog med god kännedom om verksamheten.

Har du frågor eller vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Läs mer om utbildningen på Örebro universitets webbplats.

Kontakt

Studierektor

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Vi tar emot studenter från Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och andra lärosäten. Vi har lång erfarenhet av VFU för dessa studenter och en väl utbyggd utbildningsorganisation. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av adjungerade kliniska adjunkter och yrkeshandledare.

Har du frågor eller vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Läs mer om utbildningen på Örebro universitets webbplats.

Kontakt

Studierektor

Payman Lihon

Röntgensjuksköterska

Vi tar emot studenter från Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och i mån av utrymme även från andra lärosäten. Vi har lång erfarenhet av VFU för dessa studenter och en väl utbyggd utbildningsorganisation.

Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av adjungerade kliniska adjunkter och yrkeshandledare.

Har du frågor eller vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Läs mer om utbildningen på Örebro universitets webbplats.

Kontakt

Biträdande verksamhetschef/studierektor Specialiserad vård USÖ

Maria Gradin

Bitr verksamhetschef Utbildningscentrum

Studierektor Specialiserad vård Lindesberg och Karlskoga

Ida Berglind

Intensivvårdssjuksköterska

Studierektor Område nära vård

Annika Sjögren

Distriktssköterska

Studierektor Område psykiatri

Oscar Perdsjö

Psykiatrisjuksköterska

Vi tar emot studenter från Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och har även samarbete med andra lärosäten. Vi har lång erfarenhet av VFU och en väl utbyggd utbildningsorganisation.

Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av adjungerade kliniska adjunkter och yrkeshandledare.

Har du frågor eller vill söka VFU-plats hos oss, kontakta studierektor.

Läs mer om de utbildningar som finns på Örebro universitets webbplats.

Kontakt

Studierektor specialistutbildning anestesi, intensivvård, operationssjukvård, barnmorskeprogrammet, barn och ungdom

Ida Berglind

Intensivvårdssjuksköterska

Studierektor specialistutbildning ambulanssjukvård, akutsjukvård, distriktssköterska

Annika Sjögren

Distriktssköterska

Studierektor specialistutbildning psykiatri

Oscar Perdsjö

Psykiatrisjuksköterska

Vid Folktandvårdens Odontologiska utbildningsenhet bedrivs specialistutbildning/specialiseringstjänstgöring för ST-tandläkare i bettfysiologi, endodonti, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti.

Utbildningsprogrammen omfattande 3-4 år och följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter.

Totalt finns 9 fasta utbildningsplatser fördelade mellan avdelningarna och finansierade av regionerna gemensamt. Utöver dessa platser finns ytterligare utbildningsplatser, så kallade avtalsplatser som finansieras av respektive region för den studerande.

Här finns mer information om ST-utbildning för tandläkare

Kontakt

Studierektor

Alessandra Neves Guimaraes

Studierektor

Forsknings- och utbildningskoordinator

Anna Bäck

Forskningskoordinator

Folktandvården har avtal med Karlstad universitet och tar emot 10 tandhygieniststudenter.

Vid mån av plats kan vi ta emot studenter från andra utbildningsorter.

Kontakt

Git Nilsson

Tandhygienist och verksamhetschef

Vi tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning från logopedprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi handleder under VFU barnlogopedi, VFU habilitering, VFU läs och skriv, VFU röst och stamning och VFU neuro. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kan du vara placerad på någon av våra logopedmottagningar, kliniker med logopeder eller på habiliteringen.

Kontakt 

 

Logopedmottagningen USÖ

Elin Nordin

Enhetschef

Logopedmottagningen KGA

Yvonne Rinkeholt Kilström

Logoped 

Barn och ungdomshabiliteringen

Elsa Granberg

Leg Logoped

Neuro- och rehabiliteringsmedicin

Helena Winell

Logoped

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 april 2023