Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Vi erbjuder platser för arbetsplatsförlagt lärande för blivande undersköterskor och skötare.

Handledning undersköterska under utbildning

Inom Region Örebro län bidrar vi till utbildningar av vårdpersonal som kan möta framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk och praktisk kunskap samt aktuell forskning.

Du får en klinisk utbildning i en miljö som främjar både ditt lärande och din utveckling av professionell kompetens.

Att göra din kliniska utbildning hos oss innebär att du deltar i vårdarbetet, tränar på olika arbetsmoment och att i team möta yrkesmässiga förebilder.

Vi strävar efter att våra yrkeshandledare ska ha tid, kompetens och intresse för att ta väl hand om dig som gör din APL hos oss.

Mer information och kontakt

Utbildningscentrum ansvarar för samverkan runt APL inom Region Örebro län.

Läs mer om Utbildningscentrum.

Här hittar du en kort beskrivning av vår APL-verksamhet per utbildning/yrke och kontaktpersoner/studierektorer.

Vi tar emot elever från flera utbildningsanordnare inom Region Örebro län. Vi tar även emot studenter som läser till specialistundersköterska vid yrkeshögskolor runt om i Sverige.

Vi har lång erfarenhet av APL och en väl utbyggd utbildningsorganisation. Du får omsätta dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet under handledning av erfarna yrkeshandledare.

Har du frågor eller vill söka APL-plats hos oss, kontakta studierektor.

Kontakt

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 augusti 2023