Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Skötare

Som skötare inom psykiatrin kan vi erbjuda dig ett omväxlande jobb där du arbetar nära patienten. Vi uppmuntrar löpande utbildning och kompetensutveckling och kan erbjuda flera olika utbildningar för yrket.

Välj bland flera arbetsområden

Som skötare kan du jobba inom någon av psykiatrins sex huvudsakliga verksamheter, där varje verksamhet är indelad i ett antal enheter med olika inriktningar och specialiteter. Verksamhet finns i Örebro, Karlskoga, Hallsberg och Lindesberg.

Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet som innefattar öppen- och slutenvård, akutverksamhet, intensivvård, beroendevård, rehabilitering, rättspsykiatrisk vård samt vård för barn och unga vuxna.

Kompetensutveckling

Som skötare har du möjlighet att gå följande utbildningar:

  • Psykoterapi grundutbildning, tidigare steg 1 kan vara möjligt utifrån intresse och behov.
  • Utbildningar via kliniskt träningscentrum, KTC, för att underhålla somatiskt kompetens.
  • Utbildning Motiverande samtal (grundutbildning och påbyggnadsutbildning).
  • Motiverande samtal (MI) med fokus på tobaksavvänjning.
  • Utbildning Svåra möten.
  • Handledarutbilding vid Vård och omsorgscollage. Utbildningen gör att du kan handleda studenter ute i verksamheten.

Karriärvägar för dig

Vill du leda andra? Då kan du utvecklas vidare mot chefsuppdrag. Vi har och har haft många skötare som gjort karriär som chefer.

Läs mer om att bli chef.

Du kan också få det viktiga uppdraget att bli handledare för studenter från Vård och omsorgscollage. 

Att byta verksamhet kan också utveckla din kompetens. Hos oss kan du arbeta inom olika verksamheter, inom heldygnsvård, akutverksamhet eller på mottagningar.

Dina förmåner

Som skötare har du blanda annat förmånerna:

  • Flexibla arbetstidsavtal.
  • Förmånliga rotations- och nattavtal som ger lägre veckoarbetstid.
  • Semesterväxling för fler semesterdagar.
  • Förhöjd OB-ersättning.

Som anställd inom Region Örebro län erbjuder utöver ovan en rad olika förmåner.

Läs mer om våra förmåner.

Bra start på jobbet

För att du ska få en bra start hos oss erbjuder vi en introduktionsutbildning där du under två dagar får en introduktion inom alla verksamhetsområden inom psykiatrin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2023