Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sjuksköterska

Inom Region Örebro län kan du etablera dig som sjuksköterska, utvecklas och byta jobb – utan att byta arbetsgivare.

AVD38, Handledning, Sjuksköterskestudenter, SSK, Utbildning, utbildningar, medicin, mediciner

Varierande arbetsplatser runt om i länet

Hos oss finns många olika typer av arbetsplatser på större eller mindre orter, i stad eller på landsorten. Du kan välja att jobba på något av våra tre sjukhus, det stora universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) med högspecialiserad vård och nära koppling till universitetet eller något av de mindre akutsjukhusen (Karlskoga eller Lindesbergs lasarett) för att uppleva mer av närheten mellan olika verksamheter.

Du kan också jobba på någon av våra 25 vårdcentraler eller i någon av våra verksamheter inom psykiatrin.

Läs mer om våra arbetsplatser.

En trygg anställning med bra start

Hos oss får du som sjuksköterska en tillsvidareanställning direkt. Under ditt första anställningsår får du, som är nyutbildad sjuksköterska, gå ett introduktionsprogram. Det ger dig bra förutsättningar att komma in i arbetet och dessutom får du träffa flera sjuksköterskekollegor.

Läs mer om vårt introduktionsprogram för sjuksköterskor.

Inga hyrsjuksköterskor

Region Örebro län är en av få regioner som inte hyr sjuksköterskor. Det gör att vi kan erbjuda både dig som kollega och våra patienter stabilitet och kontinuitet i kontakterna med sjuksköterskor.

Schemaläggning och förkortad arbetstid

Vi värnar om ett hållbart arbetsliv. Där är tid för återhämtning en viktig del. På flera av våra vårdavdelningar tillämpas individuell schemaläggning. Det innebär att verksamhetens behov styr, men personalen har möjligheter att påverka arbetspassens förläggning.

Vi har ett förmånligt lokalt arbetstidsavtal. Det innebär förkortad arbetstid vid arbetsrotation mellan dag och natt eller nattjänstgöring.

Handledning av elever och studenter

Region Örebro län bedriver universitetssjukvård, vilket gör att handledning av alla kategorier av elever och studenter ingår som en naturlig del i en sjuksköterskas vardag. Utvecklande både för personal och studenter.

Betald specialistutbildning

Om du vill vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska har vi många utbildningsplatser inom ett stort antal inriktningar. Villkoren för att studera vidare är generösa bland annat behåller du din lön under hela studietiden. 

Läs mer om betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Fler förmåner

Vi erbjuder dig som sjuksköterska:

  • Förhöjd OB-ersättning, flexibla arbetstidsavtal och förmånliga rotations- och nattavtal som ger lägre veckoarbetstid.
  • Möjlighet att semesterväxla för att få fler semesterdagar.
  • Förmånliga sommarersättningar.

Många möjligheter till utveckling

Som sjuksköterska hos oss har du ett spännande yrkesliv framför dig och valen är många. Vill du fördjupa dig kliniskt, utbilda dig till specialistsjuksköterska, forska eller siktar du mot en chefskarriär? Oavsett om du är helt ny i yrket eller har arbetat några år och vill gå vidare i din karriär finns möjligheterna hos oss.

Funktionsutbildning

Som sjuksköterska hos oss har du möjlighet att göra lokal klinisk karriär; det vill säga fördjupa kunskapen inom ditt område, specialisera dig och få specialistuppdrag inom kliniken.

Exempel på områden/specialistuppdrag är kontaktsjuksköterska, astma, KOL, uroterapeut, bröstsjuksköterska och stomisjuksköterska.

Klinisk kvalitetssjuksköterska

Klinisk kvalitetssjuksköterska är en roll för dig som erfaren sjuksköterska. Du ger nyutbildade sjuksköterskor kompetensutveckling och fungerar som mentor. Du ger trygghet i professionen samtidigt som du själv utvecklas i det kliniska arbetet på vårdavdelningen.

Arbetet kan till exempel innebära att samordna arbetsplatsutbildningar eller kvalitetssäkra och utveckla omvårdnadsrutiner.

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Det behövs fler specialistsjuksköterskor i vården och därför vill gärna ge fler sjuksköterskor chansen att specialisera sig. Hos oss kan du utbilda dig till specialistsjuksköterska samtidigt som du behåller din grundlön under hela utbildningstiden.

Adjungerad klinisk adjunkt och huvudhandledare

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA) är en viktig del av organisationen för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom de program som ingår i avtalet mellan Örebro universitet och Region Örebro län.

I uppdraget som AKA ingår att medverka i utbildning och handledning av studenter. Region Örebro län har även avtal med andra lärosäten och i regionövergripande uppdrag arbetar huvudhandledare med studenter i olika specialistutbildningar och barnmorskeprogram.

AKA och huvudhandledare ansvarar för att vara ett pedagogiskt stöd till yrkeshandledarna och medverkar i undervisning och seminarier för studenter i relation till VFU.

Magisterexamen

Du har möjlighet att läsa olika kurser och ta ut en magister-examen. För information hänvisas till universitet eller högskola. Magisterexamen ingår även i alla specialist-utbildningar.

Forskarutbildning

Om du sedan vill fortsätta med forskning efter din magister-examen kan du gå en forskarutbildning som leder till en licentiatexamen (2 år) eller en doktorsexamen (4 år).

Vid Örebro universitet finns flera olika forskarutbildnings-ämnen, till exempel medicinsk vetenskap med inriktning mot hälsa och vårdvetenskap.

Doktorsexamen – med fortsatt karriär inom forskning och utbildning

När du har en doktorsexamen kan du söka en universitetssjukvårdstjänst vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC). I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:

  • Handledning av doktorander och av forskningsförberedande projekt.
  • Forskning i enlighet med en forskningsplan som sökande inlämnat med sin ansökan som klinisk forskare.
  • Arbeta för att främja samverkan mellan verksamhet, forskning inom Region Örebro län och Örebro universitet.
  • Viss undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Universitetssjukvårdstjänsterna är riktade till disputerade medarbetare, exempelvis arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, socionomer, etc. Du kan även arbeta som forsknings-handledare efter disputation.

Ledarskapet är av stor strategisk betydelse i en organisation. Region Örebro län har ett utvecklingsprogram som heter Morgondagens ledare. Det syftar till att stimulera och utveckla personer som finns i våra verksamheter till chefer och ledare.

Utbildningen ska bidra till att skapa förståelse för vad ett chefs- och ledaruppdrag innebär, personligt och arbetsmässigt, och öka insikten om lämpligheten och viljan att leda.

Utbildningen genomförs i vår egen regi och är kostnadsfri för deltagarna.

Utbildningen är till stor nytta för blivande chefer, men du kan förstås söka lediga chefstjänster utan att gått den.

Läs mer om att jobba som chef hos oss.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2023