Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läkare

Som läkare i Region Örebro län kan du välja att arbeta inom flera olika verksamhetsområden vilket gör att vi kan erbjuda både bredd och djup i din tjänst. Våra verksamheter finns både på centralorten och på mindre orter i länet.

Barnmottagningen, Karlskoga lasarett.

Varierande arbetsplatser runt om i länet

Du kan välja att jobba på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) där vi bland annat bedriver högspecialiserad vård eller på något av våra mindre akutsjukhus, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett, för att uppleva mer av närheten mellan olika verksamheter. Vi bedriver universitetsjukvård i hela länet med nära koppling till Örebro universitet.

Du kan också jobba på någon av våra 25 vårdcentraler där vi också har ett stort antal ST-läkare i allmänmedicin, men du kan också välja att jobba inom psykiatrin. Vi har mycket goda möjligheter att möta just dina individuella önskemål och behov.

Läs mer om våra arbetsplatser.

Vi vill bli hyrläkaroberoende

Vi bedriver ett långsiktigt arbete med att bli oberoende av inhyrd personal i vården, exempelvis är vi en av få regioner i landet som inte hyr sjuksköterskor överhuvudtaget. När det gäller hyrläkare har vi successivt minskat användandet de senaste åren. Målsättningen är att endast hyra läkare då det behövs av specifika skäl och då det är mest effektivt, inte istället för ordinarie läkare i den dagliga driften.

Vi vill i första hand skapa en tryggare vård med ökad kontinuitet för patienter och personal. Vi tror också att hyroberoendet skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete med egna medarbetare. Vi välkomnar dialog med läkare som tidigare arbetat som hyrläkare, men som önskar anställning hos oss.

Läs mer om hur vi jobbar med en hyroberoende vård.

Handleda studenter

Handledning av studenter ingår som en naturlig och mycket viktig del i en läkares vardag i Region Örebro län eftersom vi bedriver universitetssjukvård.

Många möjligheter till utveckling

Vi erbjuder dig som läkare goda möjligheter till vidareutbildning, oavsett om du är nyutexaminerad och söker till din AT eller om du vill göra din ST hos oss. Vi garanterar våra läkare 10 utbildningsdagar per år för att kompetensutveckla sig inom sitt område.

Vi ligger har ett modernt upplägg på AT och ST och kan erbjuda dig en expansiv miljö där utbildning och utveckling uppmuntras.

Läs mer om AT-tjänstgöring.

Läs mer om ST-tjänstgöring. 

Vill du forska erbjuder vi givetvis möjlighet till det.

Läs mer om vår forskningsverksamhet.

Dina förmåner

Vi kan erbjuda dig som läkare:

  • Förmånlig ersättning vid arbete på jourkomptid.
  • Semesterväxling för fler semesterdagar.
  • Löneväxling till pensionsavsättning.
  • Relocation service - våra läkarrekryterare hjälper dig gärna med förmedling av kontakter för bostad och barnomsorg. På de flesta orterna i länet har vi kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden, vilket gör att vi även kan vara till hjälp för medflyttande som ska söka jobb.

Läs mer om våra förmåner.

Stöd för att få svensk legitimation

Är du läkare och utbildad utomlands erbjuder vi dig stöd och hjälp i dina förberedelser för att få svensk legitimation och därefter söka en tjänst hos oss. Vi erbjuder också språkstöd till legitimerad personal som har svenska som andraspråk.

Läs mer om att vara utbildad utomlands.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2023