Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Yrkesguide

Här finns många av Sveriges viktigaste jobb. Vi räddar liv, lagar tänder, värnar om vår miljö, skjutsar barn till skolan och vuxna till jobbet, utvecklar företagsklimatet, tolkar vid viktiga möten, gör natur och kultur tillgänglig. Och mycket annat. Här kan du göra skillnad på riktigt.

Studenter i korridor.

Hos oss finns över 250 olika yrkesinriktningar på arbetsplatser över hela länet. Många jobbar med hälso- och sjukvård, andra med till exempel administration, ekonomi, forskning, juridik, IT, energi, miljö, kommunikation eller samhällsplanering. Spännande och utvecklande jobb. Och viktiga! För alla som bor och verkar i vårt län. När du vill fortsätta att utvecklas finns det många vägar vidare, utan att du behöver lämna Region Örebro län. 

Det här får du hos oss

  • Trygg och säker anställning med schyssta villkor.
  • Jobba med människor och göra skillnad för andra.
  • Goda möjligheter till jobb och karriärutveckling.

Yrkesguide till våra jobb

De flesta som jobbar hos oss har utbildningar från högskola eller universitet. Men det finns även jobb för dig med gymnasial yrkesutbildning; till exempel som undersköterska, vaktmästare, kökspersonal eller lokalvårdare. Här kan du läsa mer om våra största yrkesgrupper och vilka utbildningar som finns att gå.

Biomedicinska analytiker är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder. De analyserar bland annat olika prover som behövs för att du som patient ska få rätt behandling. Resultatet av analyserna utgör en viktig del av underlaget till de beslut läkaren tar om vilken behandling en patient ska få.

Utvecklingen inom biomedicin är intensiv och för dig som väljer att satsa på en utbildning till biomedicinsk analytiker väntar en mycket god arbetsmarknad. Arbetsmarknaden för en biomedicinsk analytiker är redan mycket god och det är stora pensionsavgångar i yrkeskåren den närmsta tiden. Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du exempelvis arbeta på vårdcentraler, sjukhuslaboratorier eller medicinska institutioner.

Utbildning: Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig utbildning på universitet och högskola, till exempel vid Örebro universitet. Det finns två inriktningar, dels mot laboratoriemedicin, dels mot klinisk fysiologi. Utbildningen leder till Biomedicinsk analytikerexamen, som både är en kandidatexamen och yrkesexamen. 

Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada genom hela livet. Till exempel vid hälsoproblem som beror på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem eller psykisk ohälsa. Fysioterapeuter arbetar med alla människor oavsett diagnos och ålder till ett självständigt och aktivt liv. 

Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter som inkluderar att ge råd och stöd, handleda och utbilda, ta fram vård och rehabiliteringsplaner samt att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. 

Arbetet sker ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper till exempel läkare, arbetsterapeut och sjuksköterska. 

De flesta fysioterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården inom region och kommun. Andra fysioterapeuter arbetar även inom friskvård, företagshälsovård, idrottsrörelsen, privata mottagningar eller som egna företagare.

Utbildning: Fysioterapiprogrammet är 3 år och ger en yrkes- och kandidatexamen. Därefter kan du läsa vidare inom flera olika inriktningar.

Som läkare har du huvudansvaret för att undersöka patienter, ställa diagnos och ge den behandling och vård de behöver. Du informerar också närstående, ger hälsoråd och berättar om hur mediciner och behandlingar fungerar. När du ställer diagnos eller ger behandling är det viktigt att du är noggrann och ser till att allt utförs på ett korrekt sätt.

Det finns många olika yrkesinriktningar, du kan till exempel arbeta inom ortopedi, kirurgi, primärvård, medicin eller psykiatri. Eftersom du ofta är arbetsledare och jobbar i team är det bra om du tycker om att samarbeta och leda andra.

Utbildning: För att kunna jobba som läkare krävs att du gått läkarprogrammet. Programmet är elva terminer och finns på Örebro universitet. Därefter följer allmäntjänstgöring (AT) på minst 18 månader, då du arbetar praktiskt med stöd av en handledare och samtidigt får lön. Efter ytterligare fem år då man är anställd i en specialisttjänstgöringstjänst (ST-utbildning) blir man specialist, till exempel kirurg eller distriktsläkare på en vårdcentral.

Som medicinteknisk ingenjör kan du arbeta inom många intressanta teknikområden som till exempel elektronik, elektromekanik, gasteknik och olika bildgivande system som röntgen, magnetkamera och ultraljud.

Det är ett mångsidigt arbete som där kan sitta i ett möte tillsammans med sjukvårdspersonal och planera nytt inköp av medicinteknisk utrustning eller utföra ett avhjälpande eller förebyggande underhåll.

Att ge stöd till användare av utrustning och utbilda vårdpersonal men också viss konstruktion och utveckling tillhör vardagen. IT-relaterade frågor med olika integrationslösningar blir en allt större del av en medicinteknisk ingenjörs vardag även om hantering av olika säkerhetsaspekter är det mest övergripande uppdraget.  
 
Utbildningar: Civilingenjörsprogrammet på universitet/högskola gärna med medicinteknisk inriktning. Finns bland annat på Uppsala universitet, KTH Högskolan, Chalmers. Du kan också läsa till gymnasieingenjör på exempelvis Teknikprogrammet.

Som sjuksköterska på ett sjukhus har du ansvar för att patienterna får en god omvårdnad. Du leder och planerar arbetet på avdelningen så att patienterna får rätt vård vid rätt tillfälle. Du sköter också provtagningar, medicineringar, gör vissa undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På en vårdcentral arbetar du med exempelvis telefonrådgivning och bedömer om patienten ska avvakta, boka ett besök eller söka vård akut. Därför är det bra om du gillar att kommunicera. Att kunna fatta självständiga beslut och leda andra är också goda förmågor att ha i yrket eftersom du har mycket ansvar och är arbetsledare för undersköterskor.


Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 3 år. Finns på Örebro universitet. Därefter kan du specialisera dig inom flera olika inriktningar som till exempel intensivvård, anestesi eller operation.

Skötare är ett yrke på samma utbildningsnivå som undersköterska, men man jobbar med psykiskt sjuka människor. Du utför ett omvårdnadsarbete med omväxlande arbetsuppgifter och det är viktigt att du känner engagemang för patienten och kan förmedla trygghet och empati.

Skötare jobbar ofta i team med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen, till exempel sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter. Samverkan med övrig psykiatri, kommuner och anhöriga är också en viktig del i arbetet.

Som skötare är det viktigt att du är bra på att kommunicera, är lyhörd, känner engagemang för patienten och kan förmedla trygghet. Du kan bemöta människor med psykisk ohälsa och har förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i. Det är en förutsättning för att kunna ge rätt stöd och vård.

Utbildning: Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri via Komvux eller genom yrkeshögskoleutbildning med psykiatriinriktning som ger behörighet till anställning som skötare. Hitta utbildningar via Vård- och omsorgscollege. 

Som tandläkare arbetar du med att förebygga, lindra och bota sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Du arbetar på en tandvårdsmottagning där du undersöker patienter, ställer diagnos och bestämmer vilken behandling som måste göras. Vanliga arbetsuppgifter är att laga hål i tänderna, göra rotfyllningar och behandla tandköttsinflammation.

Som tandläkare har du en arbetsledande funktion och jobbar i team tillsammans med tandhygienister och tandsköterskor. Därför är det bra om du gillar att samarbeta och delegera. Du bör också vara bra på att kommunicera med patienterna så att de känner sig trygga och informerade om behandlingen de ska få.

Utbildning: Tandläkarprogrammet, 5 år. Finns på fyra orter i Sverige. Efter ytterligare tre år med specialisttjänstgöring blir man specialist och kan till exempel arbeta med patienter som behöver tandställning eller har tandlossning. 

Som tandhygienist har du egna patienter och arbetar med förebyggande tandhälsa. Du genomför undersökningar, diagnostiserar och ger behandlingar för att förebygga karies och tandlossning. Du arbetar på en tandvårdsmottagning där du till exempel gör salivtester, röntgar, ger fluorbehandling och tar bort tandsten.

Andra uppgifter är att informera om tandhälsa och hur tobak och liknande ämnen påverkar munnen och tänderna. Då du möter människor i alla åldrar är det bra om du har lätt för att kommunicera. Arbetet är mestadels självständigt men du ingår ofta i ett team tillsammans med tandläkare och tandsköterskor.

Utbildning: Tandhygienistprogrammet (3 år)

 

Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt.
Du assisterar tandläkare och tandhygienister vid olika patientbehandlingar. Du rengör och steriliserar instrument samt tar hand om utrustning och behandlingsrum.

Andra arbetsuppgifter kan vara att sköta patientadministration, steril och reception.

Som tandsköterska kan du också arbeta med förebyggande tandvård, till exempel på förskolor, skolor och barnavårdscentraler (BVC).

Läs mer om tandsköterskeyrket på Utbildningsguidens webbplats

 

Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning (YH) 1,5 år.

på Utbildningsguiden hittar du alla tandsköterskeutbildningar

Som undersköterska är du den som jobbar nära patienten och därför behöver du vara lyhörd och flexibel, och framförallt ha ett genuint intresse för människor.

Den personliga omvårdnaden är en viktig del i arbetet. Du har en nära kontakt med patienten och kan observera hur hen mår och om tillståndet förändras. Det är du som lägger om sår och ser utvecklingen i läkningsprocessen. Du registrerar och dokumenterar dagliga kontroller. I ditt dagliga arbete ingår bland annat provtagning, puls, blodtryck och kateterisering (slang som sätts i urinblåsan).

I arbetet ingår också att informera och vara stöttande vid svåra besked och situationer för både patienter och anhöriga.

Du kan jobba på sjukhus, vårdcentral eller inom psykiatrin.

Utbildning: Gymnasieutbildning vård och omsorgsprogrammet med sjukvårdsinriktning (3-årigt) eller vuxenutbildning (1,5-2 år). Läs mer på Vård- och omsorgscollege.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2023