Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Odontologiska utbildningar

Odontologiska utbildningsenheten är en av Sveriges största och ledande specialistutbildningsenheter för tandläkare. Tillsammans med andra aktörer i Folktandvården erbjuder vi olika former av utbildningar för tandvårdspersonal, konferenser och seminarier inom olika odontologiska frågeställningar.

Tandläkare och specialisttandläkare.

Odontologiska utbildningsenheten ansvarar också för specialistutbildningen för tandläkare där bland annat ett seminarieprogram för ST-tandläkare ingår.

 

Kontakter

Håkan Nilsson

Studierektor

Anna Bäck

Forskningskoordinator

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021