Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Upphandling och inköp-mindre.jpgSom offentlig aktör har vi stora möjligheter att genom vår upphandling och våra inköp vara ansvarsfulla och påverka vilket avtryck vi gör. Att arbeta med uppföljning av avtal och vår egen avtals- och köptrohet bidrar generellt till minskade kostnader och att vi använder säkra produkter och tjänster. Genom att utveckla strategier vid upphandling och inköp kan vi tillsammans med andra offentliga aktörer utveckla marknaden i en mer hållbar riktning.

 

• Krav på social hänsyn ställs vid upphandlingar.
• Hållbarhet säkerställs i referensgruppsarbetet.
• Förbrukningsartiklar innehållande ftalater har minskat.
• Avtalstroheten för livsmedel är 94,3 % och målet är nästan uppnått.
• Förbrukningsartiklar innehållande PVC har minskat.
• 8,5 % av livsmedlen vi köper är etiskt producerade
• 44,4 % av livsmedlen vi köper är ekologiska.

Andelen inköpta etiskt producerade livsmedel i förhållande till totala livsmedelsinköpen minskade under år 2020. Totalt utgjorde etiskt producerade livsmedel 8,5 procent av de livsmedelsinköp som kostavdelningen genomförde. Anledningen till minskningen är troligtvis att Coronapandemin medfört att de livsmedel som indikatorn omfattar (kaffe, the, choklad, kakao, bananer) konsumerats i mindre omfattning än tidigare. Hemarbete och inställda möten, konferenser och liknande har sannolikt bidragit till detta utfall.


Om man jämför andelen etiskt producerat livsmedel i förhållande till inköp av samma livsmedel som saknar etisk märkning, blir resultatet att andelen etiskt producerade livsmedel ökat betydligt under programperioden (gäller kaffe, the, chokladdryck, kakao, bananer, kryddor).


Målet om att andelen ekologiska livsmedel är minst 50 procent av totala inköpen har inte nåtts. Trenden under programperioden har varit en minskande andel ekologiska livsmedel. Under år 2019 togs ett beslut att använda laktosfria mejerivaror i all tillagning för att minska matsvinnet. De laktosfria produkterna har inte gått att köpa in som ekologiska vilket förklarar 2019-års minskning. Under år 2020 har det funnits problem med leverantörer haft svårt med varuleveranser under coronapandemin.

Andel ekologiska livsmedel.jpg

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2021