Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
svanen

Svanen

Charlotte Wiktorsdotter

Arbetar med måleri, collage, tryck och tredimensionella objekt. 

Skriver även prosa och poesi, fotograferar och skapar film. 

Måleriet är övervägande färgstarkt och lekfullt med närhet till barnets fantasivärld. 

Jag utmanar gärna mig själv genom att experimentera och sammanföra olika tekniker och material.

Periodvis arbetar jag temainriktat, men ofta tillåter jag mig ett direkt och intuitivt uttryckssätt.

För ytterligare information besök min hemsida. 

Bild och form Håller i workshoppar Konstnär
sdf
sadf
sdf