Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
exodus-movement

Giovanna Aguirre

Jag arbetar med olika material, tekniker och i olika konstellationer. Processen i varje projekt är min konsekventa metod, att med ett poetiskt- metaforiskt språk belysa ögonblick som finns på livets äventyr.

Att leta efter poetisk mening i vardagen, att engagera och involvera publiken.
Vissa projekt består av flera olika verkgrupper, i olika medier, samlade kring specifika teman.

Mixed media , skulptur, offentlig gestaltning

Bild och form Workshoppar Föredrag Konstnär
Giovanna Aguirre
Fotografi av parkmiljö med stor semiabstrakt skulptur av gräshoppa med ben av trä och kropp av ett nät av metall.
Fotografi av stor, böljande skulptur av många sammanfogade träbitar i stort rum
Fotografi av platt, genomskinlig skulptur med grafiska element och text i orange, grönt och gult.