Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Grafiska, lekfulla former i gult, rött, grönt, svart och vitt.

Håkan Davidsson

Mina bilder är teckningar målade med tusch. Motiven är lite kryptiska och utmanande, vilket gör att åskådaren får tolka sina intryck utifrån egen fantasi, bakgrund och föreställningsvärld. Personer som betraktar en och samma tavla, ser och upptäcker sannolikt olika figurer, innehåll och eventuellt budskap.

 

Här kan du se min digitala utställning på YouTube.

Bild och form Konstnär
Grafiska, lekfulla former i gult, rött, grönt, svart och vitt.
sdf
sadf