Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Fotografi på bladliknande former av keramik i olika storlekar och färger, gröna, blå och grå färger

Ida Rosén Branzell

Jag skapar konst, text och skulpturer med hjälp av ett interdisciplinärt förhållningssätt till olika material, tekniker, uttryck och sammanhang.

I offentliga uppdrag är min arbetsprocess ofta idéburen, och tar sats ur specifika förutsättningar som rumslighet, ljus, material, sociala sammanhang och berättelser. Oavsett förutsättningar är omtanken om människan och naturen, och viljan att förstå vårt förhållande till oss själva, och vår omgivning en central del av uttrycket.

Att se möjligheterna och den inneboende potentialen i olika material, tekniker och platser är grunden i min drivkraft. I det uppstår lusten och viljan att upptäcka, undersöka, möjliggöra och lyfta fram. Ge form åt det formlösa och utrymme för möten, där jag gärna ser mig själv som en aktiv betraktare som ger möjlighet åt materialen och förutsättningarna att bli medskapare. Konsten används för att kanalisera och visualisera en del av verkligheten, ett försök till dialog, där det yttre manifesterar det inre, och tvärt om.

Bor och arbetar idag i Fellingsbro, som konstnär och illustratör.

Bild och form Pedagogiska uppdrag Workshoppar Offentlig konst Konstnär
Fotografi på bladliknande former av keramik i olika storlekar och färger, gröna, blå och grå färger
Fotografi på en offentlig gestaltning bestående av en stor rektangulär ram som innehåller hängande droppar i olika storlekar och former, på vänster sida av ramen sitter ett i hopfällt paraply
Två fotografier av en konstnärlig gestaltning bestående av höga pålar som är upplysta inifrån, på några av pålarna sitter fåglar högst upp, fotografierna är tagna i skymningsljus