Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Grafisk, färglagd teckning av stadsmiljö. Ram med naturmönster. I förgrunden ett antal människor som arbetar.

Mitt Örebro

Jonas Linder

Jag gör bilder. Handtuschade och datakolorerade. Jobbar annars som arkitekt och inredningsarkitekt i mitt Kapitän Designstudio.

Bild och form
Grafisk, färglagd teckning av stadsmiljö. Ram med naturmönster. I förgrunden ett antal människor som arbetar.
Grafisk, färglagd teckning av fågel som dricker från skål med blomma. Grått, rött, blått och grönt.
Grafisk, färglagd teckning av landsbygdsmiljö. Ram med naturmönster. Centralt i bilden finns två människor som är vända mot varandra.