Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Fotografi av verk av vikt papper och akvarellmåleri i gråskala.

Lena Hällzon

Jag utgår från material och ser möjligheter att kombinera det med bokbinderi i olika tekniker. Återbruk är genomgående. Det kan handla om saker jag hittar på gatan eller saker jag tror har potential t ex kaviartuber, som är guldiga på insidan. Jag vill utmana begreppet bok och sprida kunskaper om hantverket genom utställningar, workshops, föreläsningar och dyligt.

Bild och form Pedagogiska uppdrag Workshoppar Föredrag Beställningsuppdrag Konsthantverkare
Fotografi av verk av vikt papper och akvarellmåleri i gråskala.