Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Fotografi av skulptur med flera virkade, hängande former i blått och turkos garn.

Lena Jerlström

Naturen med djur och växter har alltid gett mig tillgång till fantasin och leken där jag kan bygga olika världar, där drömmar får rum, där frågor kan utforskas, där vi tillåter oss att vara på väg utan givna svar men kanske snuddar vid något som vi ännu inte kunnat formulera. Växandet, förgängligheten och själva varandet som människa och samhälle med dess tillgångar, brister och förutsättningar är ämnen som jag ofta söker former och en ton för. Jag arbetar mestadels med textila material i skulpturala uttryck och installationer som rör sig i gränslandet mellan det figurativa och abstrakta.

Bild och form Pedagogiska uppdrag Workshoppar Beställningsuppdrag Konstnär
Fotografi av skulptur med en hängande, blå träkub med en krona i metall samt hängande, fria tygtrådar.
Fotografi av skulptur med flera virkade, hängande former i blått och turkos garn.
Fotografi av skulptur med flera virkade, hängande former i blått och turkos garn.