Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Teckning: utsnitt av ormbunke.

Peter Ekström

Jag arbetar med olika tekniker. De senaste åren har det mest blivit teckningar. Jag håller ofta föreläsningar om konst, konstfilosofi och konsthistoria. Om dessa ämnen har jag också skrivit böcker.

Bild och form Föredrag Offentlig konst Bokade besök (t.ex. studiebesök i ateljé eller verkstad) Konstnär
Teckning: utsnitt av ormbunke.