Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur kan ni identifiera och kommunicera ert hållbarhetsarbete?

Välkommen till en uppskattad digital workshop med Svensk Destinationsutveckling där du lär dig mer om ditt hållbarhetsarbete och hur du kan kommunicera det.

Verktyg för att skapa eller vidareutveckla din hållbarhetsplan och ett värdefullt erfarenhetsutbyte med andra deltagare

Efter dagen kommer du att ha

• Identiferat ert hållbarhetsarbete.
• En konkret handlingsplan för hur du kan jobba med ditt
hållbarhetsarbete och din hållbarhetskommunikation.
• Haft värdefulla erfarenhetsutbyten med andra aktörer.
• Fått stöttning och inspiration med att arbeta aktivt till att
bidra till att uppnå Agenda 2030.


Varmt välkommen!

När: 23 februari
Tid: 08.30-12.00
Anmälan: senast 8 februari
Plats: Online - anslutningslänk kommer i god tid innan eventet.

Anmäl dig här.

För frågor kontakta
Jenny Ahlgren, Företagskoordinator,
Region Örebro län
E-post: jenny.ahlgren@regionorebrolan.se
Telefon: 072-143 09 45
Bakom initiativet står Region Örebro län och Tillväxtverket.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 januari 2022