Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Beroendecentrum

På Beroendecentrum hjälper vi dig som har ett missbruk eller beroende av alkohol eller droger och som samtidigt mår psykiskt dåligt.

Vi tar emot personer från 13 år och uppåt. Till oss kommer du antingen via bedömning och remiss från din läkare eller genom att du kontaktar oss direkt.

Du kan också skicka en Egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller fylla i och skicka en blankett, (blankett för utskrift).


 

Avbokning av bokade besök till Beroendecentrum

Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare 019-602 27 90 eller genom att logga in i Vårdguidens e-tjänster på www.1177.se.


Har du synpunkter på vården?

Patientnämnden är till för dig som patient. Om du har synpunkter eller klagomål på vården du får via Beroendecentrum finns mer information på Regionens sida: Har du synpunkter på vården.

Vi är dock tacksamma om du även kontaktar den enhet som avses med dina synpunkter/ditt klagomål, se kontaktuppgifter på respektive mottagnings sida. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Ibland hamnar människor i beroende av någon sinnesförändrande drog. Med sinnesförändrande drog menas vin, öl och sprit förstås, men också allt annat som påverkar våra sinnen - narkotika, hormonpreparat, smärtstillande tabletter och vissa lugnande medel.

För oss på Beroendecentrum som möter detta är det vardagen – inget konstigt och inget skamligt. Vi har bara ett intresse – att göra vad vi kan för att hjälpa dig att hitta vägen ut ur beroendet och den psykiska ohälsan. Vägen ut finns, oavsett om du är 16 år eller 70 år. Och oavsett om du hållit på kortare eller längre tid.

Ett drogmissbruk är ofta bara en del i en människas livsbild. Idag arbetar vi därför med alla pusselbitar i livet. Vi söker svar på frågor som:

  • Hur mår själva människan? Hur lever han eller hon?
  • Hur fungerar familjerelationerna och relationerna med omgivningen? Hur är det med arbetet?
  • Vad i livet fungerar bra – och, vad i livet fungerar mindre bra?

Närstående till någon med beroendeproblem och psykisk ohälsa?

Om du har funderingar, ring till vår rådgivningtelefon, se kontaktuppgifter i högerspalten. 

Stöd till patienter, anhöriga och närstående.

Annan hjälp att få

Om du använder för mycket alkohol eller droger men inte har psykiska problem kan du få hjälp och stöd hos vårdcentralen.

Här kan du läsa mer om vårdcentralerna i länet


Handlingsplan/strategi för ökad kvalité i brukarsamverkan och ökad delaktighet  -
"10-punktsprogrammet"

I slutet av år 2011 formulerade biträdande psykiatrichef Erik Sjöberg på initiativ av psykiatridirektör Birgitta Johansson ett uppdrag innebärande utredning av möjligheterna till och strategierna för att uppnå en ytterligare ökad brukarmedverkan/delaktighet inom psykiatrins hela arbetsfält.
Uppdraget överlämnades för effektuering till ”rådet för samverkan i partnerskap” i december månad 2011 och har utförts tillsammans med brukarrepresenentanter.

Uppdraget är utfört av klinikrepresentanter tillsammans med brukarrepresentanter och slutfördes i början av april månad 2012.

Här kan du ta del av handlingsplanen, ett 10-punktsprogramSid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 november 2020

Innehållsansvarig: Stefan Stjernström

Publicerad av Lotta Molin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/beroendecentrum

Kontaktuppgifter

Rådgivningstelefon Beroendecentrum,
019-602 05 30

Utifrån aktuellt läge med   Covid-19 kommer rådgivningstelefonen under perioden 18 november 2020 - 15 januari 2021 vara öppen enbart helgfria vardagar kl. 10.00 - 12.00.

Du kan kontakta oss dygnets alla timmar via 1177.se/Vårdguidens eTjänster, dock ej vid akuta ärenden.

Rådgivningstelefonens öppettider, helgfria vardagar
Mån-Fre, kl. 10-12 


 E-post

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller uppgifter som rör din hälsa. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte besvara frågor om vård via e-post.
Logga in på  Vårdguidens eTjänster 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

Egen vårdbegäran