Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Arkiv

Region Örebro län bidrar till att bevara länets historia genom att ge verksamhetsmedel till ArkivCentrum.

ArkivCentrum

ArkivCentrum Örebro län är en publik kulturarvsinstitution som drivs av den ideella föreningen med samma namn.

ArkivCentrum förvarar handlingar från drygt 6 000 företag och organisationer. Tidsmässigt sträcker sig handlingarna från slutet av 1500-talet till nutid. ArkivCentrum ansvarar även för Järnvägsarkivet i Nora och samverkar med Arkiv Västmanland bland annat genom en gemensam arkivdepå i Arboga.

ArkivCentrum har tvingats byta lokaler på grund av uppsägning från tidigare hyresvärd. I praktiken innebär det ett omfattande arbete med flytt samt iordningställande av ny lokal vilket kommer att påverka verksamheten under kulturplansperioden.

Det regionala uppdraget är

  • att tillvarata källorna till regionens civila historia.
  • att samla in, ordna, vårda och bevara.
  • att följa samhällsdebatten och samla in intervjuer och minnesberättelser.
  • att väcka och stödja intresset för regionens historia till exempel genom att vara ett stöd till forskningen och bedriva pedagogisk verksamhet. Digital arkivpedagogisk verksamhet är en viktig del.
  • att fungera som en samlande kraft för utvecklingen av arkivfrågor i länet där frågor som demokratisk utveckling och källkritik är viktiga utgångspunkter.
  • att ge råd och service i arkivfrågor samt kurser kring dokumenthantering.
  • att fortsätta utveckla samverkan med Arkiv Västmanland.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • att ArkivCentrum genom flytt och iordningställande av nya lokaler säkrar en hållbar och fortsatt publik utveckling av den regionala arkivverksamheten.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 18. Dezember 2020