Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Slöjd

Region Örebro län bidrar till att bevara länets historia genom att ge verksamhetsmedel till Örebro läns museums hemslöjdsfrämjande verksamhet.

I länet finns två hemslöjdskonsulenter med inriktningarna textil och hård slöjd.

Slöjdkonsulentverksamheten är en del av Örebro läns museum. Slöjdkonsulenterna ingår i nationella nätverk såväl som i Nätverket för regional kulturutveckling. Att arbeta med samverkan på regional och nationell nivå är en viktig del i arbetet.

Det regionala uppdraget är

  • att stärka slöjden som kulturform och därigenom bidra till regionens utveckling.
  • att söka samarbeten och stödja civilsamhället och lokalsamhällen så att fler människor i länet ska få möjlighet att möta och utöva slöjd.
  • att med kulturarvet som plattform bedriva en verksamhet som utbildar, stärker och ger människor tillfälle att reflektera över mångfald, demokrati, miljö och hållbar utveckling.
  • att stärka slöjden som näring genom att på olika sätt stötta yrkesverksamma slöjdare i länet.
  • att stärka kunskaps-, och den pedagogiska utvecklingen inom slöjdområdet för alla åldrar.
  • att arbeta med nationellt samarbete och omvärldsbevakning för att utveckla slöjden i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • att hemslöjdskonsulenterna arbetar med kulturell hållbarhet*

*Kulturell hållbarhet innebär att söka kunskap om och perspektiv på människans inre drivkrafter och givna mentala förmågor. Att se samband och sammanhang mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet genom att se närmare på hur vi människor lever våra konkreta och vanliga liv, gör val och kommunicerar med andra människor och skapar oss åsikter och värderingar. Föreställningar om det till synes självklara i tillvaron kan utmanas genom konst och kulturhistoria. Samtal om etik och möjligheten till andra värderingar och åsikter kan öppnas.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 21. Dezember 2020