Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Musik

Region Örebro län ger verksamhetsmedel till Länsmusiken i Örebro län och Opera på Skäret. Vi ger också verksamhetsmedel till Scenit/Kulturhuset och deras utvecklingsledare som arbetar främjande inom amatörmusikområdet.

Länsmusiken i Örebro län

Länsmusiken utgör regionens största kulturinstitution med tyngdpunkten i Svenska Kammarorkestern, en symfonisk orkester bestående av 39 heltidsanställda musiker på internationell nivå.

Örebro kommun äger 91 procent av länsmusiken och Region Örebro län resterande nio procent.

Länsmusikens vision är att ”Svenska Kammarorkestern ska vara oumbärlig – relevant för sin tid och efterfrågad av människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt”.

Länsmusikens uppdrag från Örebro kommun är

 • att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet.
 • att musikverksamheten till övervägande del ska produceras av en egen fast ensemble.
 • att länsmusiken ska ta till vara de möjligheter det ombyggda Konserthuset erbjuder till breddad verksamhet och utveckla samverkan med Örebros övriga kulturella verksamheter samt med andra producenter och arrangörer av professionell musikverksamhet.
 • att länsmusiken genom nationella och internationella turnéer med Svenska Kammarorkestern ska bidra till att marknadsföra Örebro kommun och Örebro län och därmed öka kommunens och regionens attraktionskraft.

Det regionala tilläggsuppdraget är

 • att länsmusiken ska sträva efter att nå länets alla kommuner med sin verksamhet med ett särskilt fokus på barn.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att länsmusiken med Svenska Kammarorkestern ska utveckla sitt systematiska arbete för att nå en ny och bredare publik i hela länet, med ett särskilt fokus på barn och unga.

Opera på Skäret

Opera på Skäret drivs av ett aktiebolag som ägs av en ideell stiftelse.

Scenen i det gamla sågverket utanför Kopparberg erbjuder sommartid en unik kombination av scenkonst av hög kvalitet och bergslagsnatur. Operan producerar egna föreställningar med operasångare och musiker från hela världen.

Det finns ett etablerat samarbete med Svenska Kammarorkestern i Örebro och Musikhögskolan vid Örebro universitet.

Verksamheten vänder sig både till en ny oerfaren publik och till den internationella operapubliken. Opera på Skärets målsättning är också att främja det lokala näringslivet och turismen.

Det regionala uppdraget är

 • att producera opera på hög konstnärlig nivå genom professionella operaföreställningar.
 • att vara hela länets operascen.
 • undersöka förutsättningarna att inom befintlig verksamhet ge barn och unga tillgång till operaupplevelser.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att Opera på Skäret arbetar systematiskt tillsammans med besöksnäringen för att nå en ökad publik från andra län och länder.

Musikfrämjande verksamhet

Örebro län har en utvecklingsledare med fokus på att utveckla genrebredden inom professionell musik i hela länet i samverkan med relevanta aktörer så som Länsmusiken Örebro län, Musikhögskolan i Örebro, amatörmusikkonsulenten, länets kommuner med flera. Utvecklingsledaren är placerad hos Område kultur och ideell sektor, Region Örebro län tillsammans med övriga utvecklingsledare inom de olika kulturområdena.

Det regionala uppdraget är

 • Att 2021-2022 genomföra en kartläggning av hur främjandeuppdraget är organiserat i andra regioner.
 • Att 2021-2022 ta fram förslag på uppdragsbeskrivning för det musikfrämjande arbetet i Örebro län.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • 2021-2022 Skapa en uppdragsbeskrivning för det musikfrämjande uppdraget i Örebro län.

Amatörmusikfrämjande

I länet finns en regional verksamhetsutvecklare anställd av föreningen Scenit hos Kulturhuset i Örebro.

Tjänsten är till stor del finansierad av Region Örebro län. Viktiga samarbetsparter är lokala föreningar, studieförbund, företag och kommuner. Verksamhetsutvecklaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling.

Scenit driver kulturhuset på uppdrag av Örebro kommun. Föreningen Scenit är en egen organisation som i sin styrelse har ett flertal av länets studieförbund.

Det regionala uppdraget är

 • arrangörsutveckling genom att skapa fler speltillfällen för unga och oetablerade amatörmusiker genom egna arrangemang och samarrangemang i länet.
 • att stödja unga i länet som vill genomföra egna musikarrangemang eller spelningar i länet.
 • att genom samarbete, omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja arrangörsutveckling inom musikområdet i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att främjandeverksamheten hos Scenit ska stärka arbetet med ungt arrangörskap i hela länet.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 10. Februar 2023