Region Örebo county Region Örebo county
Search

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett av regionstyrelsens rådgivande forum. Rådet uppmärksammar frågor som rör pensionärer och deras livskvalitet.

Pensionärsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Örebro län. 

Rådet ska vara ett forum för omvärldsbevakning och kunskapsspridning om pensionärers särskilda förutsättningar. Rådet ska verka för att pensionärernas frågor uppmärksammas i verksamheternas planering.

Målet är att genom rådet ge pensionärer ökad delaktighet i samhällsinsatser och att stärka deras inflytande i frågor som gäller pensionärer.

Pensionärsrådet har 7 politiska företrädare och 6 representanter från olika pensionärsorganisationer.

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ledamot 1
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 2

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 12, 2023