Logo for the website Logo for the website

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett av regionstyrelsens rådgivande forum. Rådet uppmärksammar frågor som rör pensionärer och deras livskvalitet.

Pensionärsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Örebro län. 

Rådet ska vara ett forum för omvärldsbevakning och kunskapsspridning om pensionärers särskilda förutsättningar. Rådet ska verka för att pensionärernas frågor uppmärksammas i verksamheternas planering.

Målet är att genom rådet ge pensionärer ökad delaktighet i samhällsinsatser och att stärka deras inflytande i frågor som gäller pensionärer.

Pensionärsrådet har 7 politiska företrädare och 6 representanter från olika pensionärsorganisationer.

Protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Ledamot 2
Per Danielsson Kristdemokraterna Ledamot 3
Jessika Edetun Falk Centerpartiet Ledamot 4
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Maud Hadders Moderata Samlingspartiet Ledamot 6
Sven-Erik Kilsten Sverigedemokraterna Ledamot 7

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 22, 2021