Logo for the website Logo for the website

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor arbetar för att förbättra villkoren för länets invånare med funktionsnedsättningar. De har särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering.

Rådet för funktionshinderfrågor har som uppgift att:

  • Vara ett forum för samråd mellan Region Örebro län och funktionshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter
  • Vara ett länsövergripande forum för samverkan och kunskapsutbyte i frågor som på olika sätt berör människor med funktionsnedsättning
  • Upprättar förslag om fördelningen av anslag till de olika funktionshinderorganisationerna

Rådet för funktionshinderfrågor är sammansatt av totalt femton ledamöter och dessutom adjungerade tjänstemän från vissa statliga och regionala organ samt två kommunpolitiker.

  • Sju av ledamöterna är politiska företrädare från Region Örebro län
  • Åtta av ledamöterna utses av de länsövergripande funktionshinderorganissationer
  • Två kommunpolitiker utses av regionala samverkansrådet

Rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ till regionstyrelsen.

Protokoll

 

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Carina Dahl Socialdemokraterna Ordförande 1
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Ledamot 2
Erica Gidlöf Kristdemokraterna Ledamot 3
Emilia Molin Centerpartiet Ledamot 4
Britt Alderholm Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Viktoria Svanberg Sverigedemokraterna Ledamot 6
Inger Griberg Miljöpartiet de Gröna Ledamot 7

Contacts

Sekreterare, ansvarig tjänsteperson

Åge Sollien

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 17, 2020