Logo for the website Logo for the website

Specifika samverkansråd

De fyra specifika samverkansråden är forum för samverkan med Region Örebro län och länets kommuner i gemensamma frågor.

Det är det regionala samverkansrådet som har inrättat de fyra specifika samverkansråden:

  • Specifikt samverkansråd för folkhälsa
  • Specifikt samverkansråd för kultur
  • Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning
  • Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg

Uppdraget för de fyra samverkansråden är att inom sina respektive verksamhetsområden:

  • Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för Örebro län
  • Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet
  • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning

Protokoll

Protokoll - Specifikt samverkansråd för folkhälsa

Protokoll - Specifikt samverkansråd för kultur

Protokoll - Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning

Protokoll - Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg

Ledamöter för de specifika samverkansråd

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ordförande 1
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ersättare 2
Hans Sedström Kristdemokraterna Ledamot 3
Siv Ahlstrand Socialdemokraterna Ersättare 4
Örjan Andersson Socialdemokraterna Ledamot 5
Jonas Breitner Moderata Samlingspartiet Ersättare 6
Veronica Wallgren Socialdemokraterna Ledamot 7
Ulrika Björklund Moderata Samlingspartiet Ersättare 8
Bella-Maria Kronman Vänsterpartiet Ledamot 9
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ersättare 9
Martin Hårsmar Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Christina Gustavsson Socialdemokraterna Ersättare 12
Annica Sjöqvist Socialdemokraterna Ledamot 13
Carina Riberg Miljöpartiet de Gröna Ersättare 14
Nils Olof Tivemyr Centerpartiet Ledamot 15
Kenth Gustafsson Socialdemokraterna Ersättare 16
Berth Falk Socialdemokraterna Ledamot 17
Håkan Söderman Moderata Samlingspartiet Ersättare 18
Susanne Karlsson Centerpartiet Ledamot 19
John Omoomian Socialdemokraterna Ersättare 20
Ronnie Edvardsson Miljöpartiet de Gröna Ledamot 21
Ulla Kalander-Karlsson Socialdemokraterna Ersättare 22
Tom Rymoen Moderata Samlingspartiet Ledamot 23
Kent Nilsson Socialdemokraterna Ersättare 24
Jimmy Nordengren Centerpartiet Ledamot 25
Monica Skålberg Moderata Samlingspartiet Ersättare 26
Kristin Lundström Tjänsteperson Ledamot 27
Unnur Tryggvadottir Tjänsteperson Ledamot 28

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Karin Sundin Socialdemokraterna Ordförande 1
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ersättare 2
Anna-May Björk Kristdemokraterna Ledamot 3
Siv Ahlstrand Socialdemokraterna Ersättare 4
Johanna Svärd Socialdemokraterna Ledamot 5
Leif Spånbo Liberalerna Ersättare 6
Veronica Wallgren Socialdemokraterna Ledamot 7
Ulrika Björklund Moderata Samlingspartiet Ersättare 8
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ledamot 9
Maja Loiske Vänsterpartiet Ersättare 10
Margareta Karlsson Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Anna Blomquist Kristdemokraterna Ersättare 12
Annica Sjöqvist Socialdemokraterna Ledamot 13
Jan Engman Centerpartiet Ersättare 14
Anette Schön Kristdemokraterna Ledamot 15
Mbuche Lameck Moderata Samlingspartiet Ersättare 16
Annica Zetterholm Centerpartiet Ledamot 17
John Hägglöf Moderata Samlingspartiet Ersättare 18
Susanne Karlsson Centerpartiet Ledamot 19
John Omoomian Socialdemokraterna Ersättare 20
Ulla Kalander-Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 21
Lena Berglund Socialdemokraterna Ersättare 22
Tom Rymoen Moderata Samlingspartiet Ledamot 23
Kent Nilsson Socialdemokraterna Ersättare 24
John Johansson Socialdemokraterna Ledamot 25
Karolina Wallström Liberalerna Ersättare 26

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Torbjörn Ahlin Centerpartiet Ordförande 1
Lennart Bondeson Kristdemokraterna Ledamot 3
Börje Ström Liberalerna Ersättare 4
Staffan Korsgren Liberalerna Ledamot 5
Johan Calais Socialdemokraterna Ersättare 6
Anna Nordquist Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Örjan Samuelsson Socialdemokraterna Ersättare 8
Siw Lunander Socialdemokraterna Ledamot 9
Rikard Arveden Moderata Samlingspartiet Ersättare 10
Susanne Grundström Socialdemokraterna Ledamot 11
Maja Loiske Vänsterpartiet Ersättare 12
Margaretha Rosberg Moderata Samlingspartiet Ledamot 13
Elaine E Lindblom Liberalerna Ersättare 14
Stefan Svensson Socialdemokraterna Ledamot 15
Carina Riberg Miljöpartiet de Gröna Ersättare 16
Arne Augustsson Centerpartiet Ledamot 17
Therese Magnusson Socialdemokraterna Ersättare 18
Annica Zetterholm Centerpartiet Ledamot 19
Caroline Elfors Moderata Samlingspartiet Ersättare 20
Magnus Storm Centerpartiet Ledamot 21
Sofie Krantz Socialdemokraterna Ersättare 22
Hendrik Bijloo Liberalerna Ledamot 23
Ulla Kalander-Karlsson Socialdemokraterna Ersättare 24
Birgitta Borg Liberalerna Ledamot 25
Bengt Svensson Moderata Samlingspartiet Ersättare 26

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Irén Lejegren Socialdemokraterna Ordförande 1
Torbjörn Ahlin Centerpartiet Ersättare 2
Johanna Martin Moderata Samlingspartiet Ledamot 3
Ronny Larsson Socialdemokraterna Ersättare 4
Anna Nordquist Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Örjan Samuelsson Socialdemokraterna Ersättare 6
Siw Lunander Socialdemokraterna Ledamot 7
Rikard Arveden Moderata Samlingspartiet Ersättare 8
Maja Loiske Vänsterpartiet Ledamot 9
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ersättare 10
Lars Hultkrantz Liberalerna Ledamot 11
Jonas Bergman Wallin Moderata Samlingspartiet Ersättare 12
Oskar Svärd Moderata Samlingspartiet Ledamot 13
Kajsa Rosén Liberalerna Ersättare 14
Klas-Göran Vilgren Vänsterpartiet Ersättare 16
Berth Falk Socialdemokraterna Ledamot 17
Pia Frohman Miljöpartiet de Gröna Ersättare 18
Linda Svahn Socialdemokraterna Ledamot 19
Magnus Storm Centerpartiet Ersättare 20
Ulla Kalander-Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 21
Astrid Dahl Vänsterpartiet Ersättare 22
Solweig Oscarsson Socialdemokraterna Ledamot 23
Bengt Svensson Moderata Samlingspartiet Ersättare 24
Marlene Jörhag Kristdemokraterna Ledamot 25
Stefan Stark Moderata Samlingspartiet Ersättare 26

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 15, 2020