Logo for the website Logo for the website

Specifika samverkansråd

De fyra specifika samverkansråden är forum för samverkan med Region Örebro län och länets kommuner i gemensamma frågor.

Det är det regionala samverkansrådet som har inrättat de fyra specifika samverkansråden:

  • Specifikt samverkansråd för folkhälsa
  • Specifikt samverkansråd för kultur
  • Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning
  • Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg

Uppdraget för de fyra samverkansråden är att inom sina respektive verksamhetsområden:

  • Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för Örebro län
  • Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet
  • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning

Protokoll

Protokoll - Specifikt samverkansråd för folkhälsa

Protokoll - Specifikt samverkansråd för kultur

Protokoll - Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning

Protokoll - Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg

Ledamöter för de specifika samverkansråd

Övrigt

Ordförande

Ersättare

Ledamot Askersund kommun

Ersättare Askersund kommun

Ledamot Degerfors kommun

Ersättare Degerfors kommun

Ledamot Hallsbergs kommun

Ersättare Hallsbergs kommun

Ledamot Hällefors kommun

Ersättare Hällefors kommun

Ledamot Karlskoga kommun

Ersättare Karlskoga kommun

Ledamot Kumla kommun

Ersättare Kumla kommun

Ledamot Laxå kommun

Ersättare Laxå kommun

Ledamot Lekeberg kommun

Ersättare Lekeberg kommun

Ledamot Lindesberg kommun

Ersättare Lindesberg kommun

Ledamot Ljusnarsberg kommun

Ersättare Ljusnarsberg kommun

Ledamot Nora kommun

Ersättare Nora kommun

Ledamot Örebro kommun

Ersättare Örebro kommun

Representant

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ordförande 1
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ersättare 2
Hans Sedström Kristdemokraterna Ledamot Askersund kommun 3
Siv Ahlstrand Socialdemokraterna Ersättare Askersund kommun 4
Örjan Andersson Socialdemokraterna Ledamot Degerfors kommun 5
Jonas Breitner Moderata Samlingspartiet Ersättare Degerfors kommun 6
Veronica Wallgren Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 7
Ann-Christine Appelqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare Hallsbergs kommun 8
Bella-Maria Kronman Vänsterpartiet Ledamot Hällefors kommun 9
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ersättare Hällefors kommun 10
Martin Hårsmar Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 11
Christina Gustavsson Socialdemokraterna Ersättare Karlskoga kommun 12
Annica Sjöqvist Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 13
Carina Riberg Miljöpartiet de Gröna Ersättare Kumla kommun 14
Nils Olof Tivemyr Centerpartiet Ledamot Laxå kommun 15
Kenth Gustafsson Socialdemokraterna Ersättare Laxå kommun 16
Berth Falk Socialdemokraterna Ledamot Lekeberg kommun 17
Caroline Elfors Moderata Samlingspartiet Ersättare Lekeberg kommun 18
Susanne Karlsson Centerpartiet Ledamot Lindesberg kommun 19
John Omoomian Socialdemokraterna Ersättare Lindesberg kommun 20
Ronnie Edvardsson Miljöpartiet de Gröna Ledamot Ljusnarsberg kommun 21
Natalie Peart Socialdemokraterna Ersättare Ljusnarsberg kommun 22
Tom Rymoen Moderata Samlingspartiet Ledamot Nora kommun 23
Kent Nilsson Socialdemokraterna Ersättare Nora kommun 24
Jimmy Nordengren Centerpartiet Ledamot Örebro kommun 25
Monica Skålberg Moderata Samlingspartiet Ersättare Örebro kommun 26
Kristin Lundström Tjänsteperson Representant 27
Unnur Tryggvadottir Tjänsteperson Representant 28

Övrigt

Ersättare

Ledamot Askersund kommun

Ersättare Askersund kommun

Ledamot Degerfors kommun

Ersättare Degerfors kommun

Ledamot Hallsbergs kommun

Ersättare Hallsbergs kommun

Ledamot Hällefors kommun

Ersättare Hällefors kommun

Ledamot Karlskoga kommun

Ersättare Karlskoga kommun

Ledamot Kumla kommun

Ersättare Kumla kommun

Ledamot Laxå kommun

Ersättare Laxå kommun

Ledamot Lekeberg kommun

Ersättare Lekeberg kommun

Ledamot Lindesberg kommun

Ersättare Lindesberg kommun

Ledamot Ljusnarsberg kommun

Ersättare Ljusnarsberg kommun

Ledamot Nora kommun

Ersättare Nora kommun

Ledamot Örebro kommun

Ersättare Örebro kommun

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ersättare 2
Anna-May Björk Kristdemokraterna Ledamot Askersund kommun 3
Siv Ahlstrand Socialdemokraterna Ersättare Askersund kommun 4
Anita Bohlin Neuman Vänsterpartiet Ledamot Degerfors kommun 5
Ingela Sundberg Moderata Samlingspartiet Ersättare Degerfors kommun 6
Veronica Wallgren Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 7
Ann-Christine Appelqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare Hallsbergs kommun 8
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ledamot Hällefors kommun 9
Lotta Anderberg Miljöpartiet de Gröna Ersättare Hällefors kommun 10
Ola Karlsson Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 11
Anna Blomquist Kristdemokraterna Ersättare Karlskoga kommun 12
Annica Sjöqvist Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 13
Jan Engman Centerpartiet Ersättare Kumla kommun 14
Anette Schön Kristdemokraterna Ledamot Laxå kommun 15
Mbuche Lameck Moderata Samlingspartiet Ersättare Laxå kommun 16
Annica Zetterholm Centerpartiet Ledamot Lekeberg kommun 17
John Hägglöf Moderata Samlingspartiet Ersättare Lekeberg kommun 18
Susanne Karlsson Centerpartiet Ledamot Lindesberg kommun 19
John Omoomian Socialdemokraterna Ersättare Lindesberg kommun 20
Natalie Peart Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 21
Gert Stark Socialdemokraterna Ersättare Ljusnarsberg kommun 22
Tom Rymoen Moderata Samlingspartiet Ledamot Nora kommun 23
Kent Nilsson Socialdemokraterna Ersättare Nora kommun 24
John Johansson Socialdemokraterna Ledamot Örebro kommun 25
Karolina Wallström Liberalerna Ersättare Örebro kommun 26

Övrigt

Ordförande

Ersättare

Ledamot Örebro kommun

Ersättare Örebro kommun

Ledamot Askersund kommun

Ersättare Askersund kommun

Ledamot Degerfors kommun

Ersättare Degerfors kommun

Ledamot Hallsbergs kommun

Ersättare Hallsbergs kommun

Ledamot Hällefors kommun

Ersättare Hällefors kommun

Ledamot Karlskoga kommun

Ersättare Karlskoga kommun

Ledamot Kumla kommun

Ersättare Kumla kommun

Ledamot Laxå kommun

Ersättare Laxå kommun

Ledamot Lekeberg kommun

Ersättare Lekeberg kommun

Ledamot Lindesberg kommun

Ersättare Lindesberg kommun

Ledamot Ljusnarsberg kommun

Ersättare Ljusnarsberg kommun

Ledamot Nora kommun

Ersättare Nora kommun

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Torbjörn Ahlin Centerpartiet Ordförande 1
Inga-Britt Ritzman Socialdemokraterna Ersättare 2
Lennart Bondeson Kristdemokraterna Ledamot Örebro kommun 3
Börje Ström Liberalerna Ersättare Örebro kommun 4
Staffan Korsgren Liberalerna Ledamot Askersund kommun 5
Johan Calais Socialdemokraterna Ersättare Askersund kommun 6
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot Degerfors kommun 7
Örjan Samuelsson Socialdemokraterna Ersättare Degerfors kommun 8
Siw Lunander Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 9
Ulrika Björklund Moderata Samlingspartiet Ersättare Hallsbergs kommun 10
Susanne Grundström Socialdemokraterna Ledamot Hällefors kommun 11
Uta Riedel Socialdemokraterna Ersättare Hällefors kommun 12
Margaretha Rosberg Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 13
Elaine E Lindblom Liberalerna Ersättare Karlskoga kommun 14
Stefan Svensson Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 15
Carina Riberg Miljöpartiet de Gröna Ersättare Kumla kommun 16
Arne Augustsson Centerpartiet Ledamot Laxå kommun 17
Therese Magnusson Socialdemokraterna Ersättare Laxå kommun 18
Anders Johansson Centerpartiet Ledamot Lekeberg kommun 19
Caroline Elfors Moderata Samlingspartiet Ersättare Lekeberg kommun 20
Magnus Storm Centerpartiet Ledamot Lindesberg kommun 21
Sofie Krantz Socialdemokraterna Ersättare Lindesberg kommun 22
Hendrik Bijloo Liberalerna Ledamot Ljusnarsberg kommun 23
Natalie Peart Socialdemokraterna Ersättare Ljusnarsberg kommun 24
Birgitta Borg Liberalerna Ledamot Nora kommun 25
Bengt Svensson Moderata Samlingspartiet Ersättare Nora kommun 26

Övrigt

Ordförande

Ersättare

Ledamot Askersund kommun

Ersättare Askersund kommun

Ledamot Degerfors kommun

Ersättare Degerfors kommun

Ledamot Hallsbergs kommun

Ersättare Hallsbergs kommun

Ledamot Hällefors kommun

Ersättare Hällefors kommun

Ledamot Karlskoga kommun

Ersättare Karlskoga kommun

Ersättare Kumla kommun

Ledamot Laxå kommun

Ersättare Laxå kommun

Ledamot Lekeberg kommun

Ersättare Lekeberg kommun

Ledamot Lindesberg kommun

Ersättare Lindesberg kommun

Ledamot Ljusnarsberg kommun

Ersättare Ljusnarsberg kommun

Ledamot Nora kommun

Ersättare Nora kommun

Ledamot Örebro kommun

Ersättare Örebro kommun

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Irén Lejegren Socialdemokraterna Ordförande 1
Charlotta Englund Centerpartiet Ersättare 2
Johanna Martin Moderata Samlingspartiet Ledamot Askersund kommun 3
Ronny Larsson Socialdemokraterna Ersättare Askersund kommun 4
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot Degerfors kommun 5
Örjan Samuelsson Socialdemokraterna Ersättare Degerfors kommun 6
Siw Lunander Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 7
Ulrika Björklund Moderata Samlingspartiet Ersättare Hallsbergs kommun 8
Ulrika Jonsson Moderata Samlingspartiet Ledamot Hällefors kommun 9
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ersättare Hällefors kommun 10
Lars Hultkrantz Liberalerna Ledamot Karlskoga kommun 11
Anneli Bramvehl Moderata Samlingspartiet Ersättare Karlskoga kommun 12
Kajsa Rosén Liberalerna Ersättare Kumla kommun 14
Ivonny Falk Kristdemokraterna Ledamot Laxå kommun 15
Klas-Göran Vilgren Vänsterpartiet Ersättare Laxå kommun 16
Berth Falk Socialdemokraterna Ledamot Lekeberg kommun 17
Pia Frohman Miljöpartiet de Gröna Ersättare Lekeberg kommun 18
Kristine Andersson Socialdemokraterna Ledamot Lindesberg kommun 19
Magnus Storm Centerpartiet Ersättare Lindesberg kommun 20
Natalie Peart Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 21
Astrid Dahl Vänsterpartiet Ersättare Ljusnarsberg kommun 22
Solweig Oscarsson Socialdemokraterna Ledamot Nora kommun 23
Bengt Svensson Moderata Samlingspartiet Ersättare Nora kommun 24
Marlene Jörhag Kristdemokraterna Ledamot Örebro kommun 25
Stefan Stark Moderata Samlingspartiet Ersättare Örebro kommun 26

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 15, 2020