Region Örebo county Region Örebo county
Search

Regionalt samverkansråd

Region Örebro län och kommunerna i länet har många uppgifter som har koppling till varandra. Därför är ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och Region Örebro län en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Regionalt samverkansråd har till uppgift att:

 • Samråda om frågor som är strategiska och viktiga för regionen till exempel frågor kring tillväxt och regional utveckling
 • Samråda kring både det regionala utvecklingsarbetet och det lokala utvecklingsarbetet
 • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning

Regionalt samverkansråd har en rådgivande roll och fattar inga formella beslut. Rådet är en plattform för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner.

I det regionala samverkansrådet ingår med följande organisationer:

 • Region Örebro län
 • Askersund kommun
 • Degerfors kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Nora kommun
 • Örebro kommun

Regionala samverkansrådet består av 33 ledamöter, 8 ledamöter utses av regionstyrelsen, 2 ledamöter utses av kommunstyrelsen i respektive kommun med undantag för kommunstyrelsen i Örebro kommun som utser 3 ledamöter.

Regionala samverkansrådet i Örebro län sammanträder minst fyra gånger per år.

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ledamot 2
Charlotta Englund Centerpartiet Ledamot 3
Nina Höijer Socialdemokraterna Ledamot 4
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot 6
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ledamot 7
Elin Jensen Sverigedemokraterna Ledamot 8
John Johansson Socialdemokraterna Ledamot Örebro kommun 9
Anders Åhrlin Moderata Samlingspartiet Ledamot Örebro kommun 10
Susanne Lindholm Kristdemokraterna Ledamot Örebro kommun 11
Caroline Dieker Moderata Samlingspartiet Ledamot Askersund kommun 12
Anna Ahnér Socialdemokraterna Ledamot Askersund kommun 13
Tony Ring Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 14
Jonas Sandström Socialdemokraterna Ledamot Karlskoga kommun 15
Magnus Andersson Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 16
Oscar Lundqvist Sverigedemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 17
Tomas Klockars Moderata Samlingspartiet Ledamot Lindesberg kommun 18
Bengt Storbacka Socialdemokraterna Ledamot Lindesberg kommun 19
Håkan Bergström Socialdemokraterna Ledamot Hällefors kommun 20
Cecilia Albertsson Moderata Samlingspartiet Ledamot Hällefors kommun 21
Anneli Mylly Vänsterpartiet Ledamot Degerfors kommun 22
Johanna Svärd Socialdemokraterna Ledamot Degerfors kommun 23
Håkan Larsson Centerpartiet Ledamot Laxå kommun 24
Therese Magnusson Socialdemokraterna Ledamot Laxå kommun 25
Andreas Brorsson Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 26
Christian Liljenhed Liberalerna Ledamot Kumla kommun 27
Caroline Elfors Moderata Samlingspartiet Ledamot Lekeberg kommun 28
Berth Falk Socialdemokraterna Ledamot Lekeberg kommun 29
Ewa-Leena Johansson Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 30
Daniel Johansson Moderata Samlingspartiet Ledamot Ljusnarsberg kommun 31
Dan Pierre Moderata Samlingspartiet Ledamot Nora kommun 32
Mikael Wahlberg Socialdemokraterna Ledamot Nora kommun 33

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 12, 2023