Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Frisktandvård

Låt inte plötsliga, dyra tandvårdskostnader förstöra dina planer på livets roliga. Skaffa Frisktandvårdsavtal, då betalar du en fast summa varje månad (från 44 kronor/månad) för all tandvård du behöver för att hålla din mun frisk. Oavsett hur många gånger du behöver besöka oss. Du får också råd om hur du tar hand om dina tänder på bästa sätt.

Kvinna som tränar på gym med hantlar

Det här ingår

I månadspriset för Frisktandvård ingår alla åtgärder som
behövs för att hålla dina tänder friska: regelbundna undersökningar, förebyggande vård hos tandhygienist, rådgivning, röntgen, lagningar, tandutdragning, rotfyllningar, singelkronor, akut tandvård och annat. Några andra kostnader tillkommer inte för dessa behandlingar.

Ditt avtal gäller hos Folktandvården i hela Sverige, exempelvis om du behöver akut tandvård på annan ort.

Du kan dessutom ta med avtalet om du flyttar inom Sverige.

Det här ingår inte

Uteblivande/sent återbud, estetisk tandvård som blekningar, tandsmycken eller byte av felfria fyllningar. Tandreglering, implantat, behandling av arbetsskada eller olycksfall, tandvård utomlands, intyg om munförhållanden och tandskydd.

I Frisktandvård finns tio premieklasser (avgiftsklasser) med olika priser.
Du får veta ditt pris direkt efter en undersökning, där tandläkaren gör en bedömning av din munhälsa.
Saker som kan påverka priset är exempelvis antalet nya hål, gamla fyllningar, problem med visdomständer och om du är rökare/snusare.

Ett avtal kostar från 44 kronor i månaden och uppåt och gäller i tre år med automatisk förlängning.  Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt konto. Du kan förstås betala allt som en årlig summa istället, i det här fallet 528 kronor.

Pris med ATB* ålder 24-29 och över 65 år

Premiegrupp Pris per år Pris per månad
1 528 kr 44 kr
2 920 kr 77 kr
3 1 692 kr 141 kr
4 2 532 kr 211 kr
5 3 384 kr 282 kr
6 4 416 kr 368 kr
7 5 748 kr 479 kr
8 7 020 kr 585 kr
9 8 352 kr 696 kr
10 10 692 kr 891 kr

 

Pris med ATB* ålder 30-64 år

Premiegrupp Pris per år Pris per månad
1 828 kr 69 kr
2 1 220 kr 102 kr
3 1 992 kr 166 kr
4 2 832 kr 236 kr
5 3 684 kr  307 kr
6 4 716 kr 393 kr
7 6 048 kr 504 kr
8 7 320 kr 610 kr
9 8 652 kr 721 kr
10 10 992 kr 916 kr

 

Pris utan ATB*

Premiegrupp Pris per år Pris per månad
1 1 128 kr 94 kr
2 1 520 kr 127 kr
3 2 292 kr 191 kr
4 3 132 kr 261 kr
5 3 984 kr 332 kr
6 5 016 kr 418 kr
7 6 348 kr 529 kr
8 7 620 kr 635 kr
9 8 952 kr 746 kr
10 11 292 kr 941 kr

 

ATB* = allmänt tandvårdsbidrag.
Från den första juli det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.
Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB.
Du kan använda ditt ATB som delbetalning av tandvård och Frisktandvård.

Läs mer om allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 1177.se

Om du vill betala ditt frisktandvårdsavtal månadsvis behöver du göra ett autogiromedgivande.
När du ger ditt medgivande till autogiro gäller det för alla dina fakturor som rör patientavgifter inom Region Örebro län.
Det kan utöver frisktandvårdsavtalet till exempel vara fakturor för patientavgifter när du besöker vårdcentral eller sjukhus.

När du har ett Frisktandvårdsavtal skickas en årsavisering ut en gång per år. Årsaviseringen visar vilket belopp som kommer att dras från ditt bankkonto i slutet av varje månad, de kommande tolv månaderna.

Så här ansöker du via din internetbank:

 • Följ din internetbanks instruktioner för att komma till autogiro
 • Bransch - Offentlig service och kommuner
 • Betalningsmottagare - Region Örebro län
 • Betalarnummer - personnummer för Frisktandvårdspatienten bestående av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
 • Bankgironummer ska vara 5575-9153

 

Då du gör din ansökan via blankett:

Observera att:

 • Betalarnummer = Patientens personnummer ska bestå av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
 • Kontohavare = Kontohavarens personnummer och ska bestå av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Blankett för autogiroanmälan hittar du längre ner på sidan.

Skriv ut, fyll i och skicka blanketten via post till:

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
Märk kuvert ”Autogiroanmälan / Avd för kundfakturor”

 1. Börja med att kontakta någon av våra kliniker för att boka en tid för undersökning.
 2. Vid undersökningen kollar vi upp din munhälsa och bestämmer tillsammans med dig om du kan och vill teckna ett Frisktandvårdsavtal med oss. Då bestäms också hur mycket du ska betala, det vill säga vilken premiegrupp du placeras i. Ju bättre munhälsa, desto lägre avgift.
 3. Om det visar sig att du behöver någon behandling, genomför vi den först och du betalar enligt Folktandvårdens prislista, sedan kan du teckna Frisktandvårdsavtal.
 4. Om du bestämmer dig för att teckna Frisktandvårdsavtal lägger vi upp en tandvårdsplan tillsammans, som täcker dina behov i tre år framåt.
 5. Du betalar månadsvis via autogiro. Du kan även få en faktura för hela årsavgiften.

Varför ska jag, som aldrig har några tandproblem, skaffa Frisktandvård?

För att hålla tänderna friska även i fortsättningen och för att slippa oväntade kostnader för tandvård. Till ett fast månadspris får du undersökningar, förebyggande behandlingar och andra åtgärder, även akuttandvård.

Hur gör jag för att skaffa ett Frisktandvårdsavtal?

Kontakta någon av våra kliniker och boka tid för en undersökning. Vid undersökningen bedömer tandläkaren din munhälsa. Då får du veta vad ditt avtal kommer att kosta.

Hur mycket kostar Frisktandvård?

Det beror på vilken premiegrupp du tillhör. Din tandläkare avgör det vid undersökningen och då får du veta vad du ska betala. Lägsta priset är 44 kronor/månad.

Kan mitt pris bli lägre längre fram?

Ja, om du placeras i en annan premiegrupp när du förlänger ditt avtal. Om du skött din munhygien noggrant kan ditt behov av tandvård ha förändrats, så att du får en lägre kostnad.

Hur betalar jag?

Du kan betala månadsvis med autogiro eller med årsfaktura.

Om du vill betala ditt frisktandvårdsavtal månadsvis behöver du göra ett autogiromedgivande.
När du ger ditt medgivande till autogiro gäller det för alla dina fakturor som rör patientavgifter inom Region Örebro län. Det kan utöver frisktandvårdsavtalet till exempel vara fakturor för patientavgifter när du besöker vårdcentral eller sjukhus.

Hur länge gäller avtalet?

Avtalet gäller i tre år från den dag det tecknas.

Måste jag själv förlänga avtalet efter 3 år?

Nej. Avtalet förlängs automatiskt efter 3 år. Innan dess har du blivit kallad till en undersökning och fått ta ställning till eventuellt ändrat pris.

Kan jag säga upp mitt avtal?

Ja, du säger upp ditt avtal skriftligen eller genom våra e-tjänster. Frisktandvårdens e-tjänster når du genom 1177.se. Allt du behöver är BankID eller Freja eID Plus.

1177 e-tjänster för Frisktandvård

Du kan även kontakta oss på vår Frisktandvårdstelefon 019-602 71 91 och få en blankett skickad hem till dig.

När du säger upp ditt avtal upphör avtalet att gälla sista dagen i den månad som uppsägningen inkommer till oss, till exempel om din uppsägning kommer till oss den 10 november via e-tjänst eller brev, då upphör ditt avtal att gälla den 30 november.

Vad gör jag om jag får akuta besvär och är på annan ort i Sverige?

Leta rätt på närmaste Folktandvårdsklinik där du är. Akutbehandling ingår i avtalet och gäller på alla Folktandvårdskliniker i hela Sverige.

Vad händer med mitt avtal om jag flyttar?

Du kan ta med ditt avtal till en annan Folktandvårdsklinik, både inom Region Örebro län och i övriga Sverige. Kontakta kliniken där du tecknade ditt avtal.

Kan alla teckna Frisktandvårdsavtal?

Nästan alla vuxna kan erbjudas Frisktandvårdsavtal. Undantag är personer med mycket svårbedömd tandhälsa och de personer som omfattas av särskilda ersättningsregler i tandvården. 
Innan du kan teckna avtal görs en noggrann undersökning. Om  undersökningen visar att du behöver behandling, så genomförs den. Det kallar vi ”nollställning”. För detta betalar du vanligt pris enligt vår prislista. Först när nollställningen är klar kan du teckna Frisktandvårdsavtal.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om Frisktandvård?

Kontakta oss genom våra e-tjänster på 1177 eller ring oss.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2024