Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Odontologisk forskning

Forskning, utveckling och utbildning är en förutsättning för att Folktandvården skall kunna ge ett effektivt och högkvalitativt omhändertagande inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård.

Vår forskningsenhet har akademisk anknytning till Institutionen för Hälsovetenskaper och Institutionen för medicin vid Örebro universitet. Klinisk, patientnära forskning bedrivs inom olika områden.

Vikten av närheten mellan forskning och klinik liksom värdet av att skapa en stabil och kreativ forskningsmiljö inom Folktandvården, betonas ytterligare i Folktandvårdens forskningsstrategi och verksamhetsplan.

Läs mer om Folktandvårdens odontologiska forskningsenhet och aktuella forskningsprojekt

 

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 september 2021